Woudrichem

Woudrichem was de hoofdplaats van de goederen van het graafschap Horn gelegen in Holland: Woudrichem, Sleeuwijk, Rijswijk, Giessen, Uitwijk, Almkerk, Andel, Opandel, Aalst, Waardhuizen en De Werken.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 302-303.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 227.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 64 (A. van den Burgh).

Literatuur

Gaandeweg Woudrichem : lees- kijk- & wandelgids / Job Koekkoek ; tek. Pim Wijnbelt. – Woudrichem : De Kazerne, 1998. – 111 p. : ill., plgr. ; 18 cm. – (Gaandeweg-reeks). Met lit. opg.. ISBN 90-76262-02-0

Historisch gezicht op vier eeuwen Woudrichem / [ten geleide van Ton Koot]. – Amsterdam : Meijer Pers, 1972. – [11] p., [25] bl. pl. : facs. ; 52 cm. Uitg. in aansluiting op het zestigjarig bestaan van de Bond Heemschut in 1971, ten bate van het Heemschut-Restauratie-Hulpfonds. – Opl. van 1000 genummerde ex. – Omslagtitel: Woudrichem.. In portefeuille

Rechtsbronnen van Woudrichem en het land van Altena / Uitgeg. door Karel Nicolaas Korteweg. – Utrecht : Kemink, 1948. – 2 stukken. ; 24 cm. – (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht ; 3e reeks, no. 14). Aan de kop van de titelpagina: Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen. – Met index.

Oud-Woudrichem : geschiedkundige en plaatselijke bijzonderheden / verz. en medegedeeld door J.L.G. Kingmans. – [Gorinchem : Horneer, 1902]. – 31 p. : ill. ; 22 cm. Oorspr. verschenen in: Eigen Haard, 1902. – Ook beschikbaar in microvorm.