Sneek

Sneek was in de zestiende eeuw met Leeuwarden en Harlingen een snel groeiende stad. De stad genoot vooral bekendheid als centrum voor boterhandel. … In 1572 werden de geuzen onder leiding van Jan Bonga en Tiete van Hettinga onder gejuich de stad binnengelaten. De Sneker magistraat was duidelijk koningsgezind. Nog hetzelfde jaar werd Sneek ingenomen door de Waalse troepen van Caspar de Robles. Nadien is de geschiedenis van Sneek onduidelijk. De stad was inwendig verdeeld, vooral ten aanzien van de houding die tegenover de Unie van Utrecht moest worden aangenomen. Uiteindelijk opteerde Sneek voor de Unie. De Religievrede van 1578 maakte het mogelijk dat in Sneek, evenals in de steden Leeuwarden, Harlingen, Bolsward en Franeker, een gereformeerde kerk naast de katholieke ontstond. … Het naast elkaar voortbestaan van de katholieke en gereformeerde kerk heeft ruim een jaar geduurd. In 1580 wordt in Sneek de katholieke kerk verboden en zijn hier de bepalingen van de Resolutie van 31 maart 1580 [opstand/bronnen/5800331n.doc] van toepassing.

Bergsma, Gideonsbende, 218, 221

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 362-363.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 167.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 209 (G. Napjus, Historische chronyk van Sneek, 1722).

Kaart

Sneeck / Nicolaus a´ Geilkercke sculptor. – [ca. 1:3.300]. – [Lugduni Batavorum : apud Ludovicum Elzevirium], Ao. 1616. – 1 plgr. : Kopergravure. ; 26 x 34 cm. – In: Rerum frisicarum historia / autore Ubbone Emmius. – Lugduni Batavorum : apud Ludovicum Elzevirium, 1616. Met opdracht aan burgemeesters en raad van Sneek. – Met lijst van gebouwen. – Westnoordwest boven.

Literatuur

Hoofdstuk IV, `Gereformeerde gemeentevorming in Sneek’, en passim in: Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 / W. Bergsma. – Hilversum : Verloren ; Leeuwarden : Fryske Akademy, 1999. – 652 p. : ill. ; 25 cm. – (FA ; nr. 878) (Fryske histoaryske rige ; 17). Met lit. opg. en reg. ISBN 90-6550-044-8 geb.

Calvinismus in Friesland um 1600 am Beispiel der Stadt Sneek / W. Bergsma. – summ
In: Archiv für Reformationsgeschichte : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen, ISSN 0003-9381: vol. 80 (1989), pag. 252-285.

Classisboek Sneek, 1583-1624 : een kerk in opbouw / transcriptie met inl., verklarende aant., reg. en lit.lijst van J.J. Kalma ; met een woord vooraf door W.F. Dankbaar. – Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1978. – xlvii, 546 p. ; 31 cm. – (Publikaesjes fan de Fryske Akademy ; 533) Literatuuropgave: p. 533-546. – Registers. ISBN 90-6171-533-4