Mulert, Ernst

?, ca. 1530 – Lingen?, 1586 of later

Ernst Mulert is op 9 juni 1559 burger geworden van Hasselt en werd kort daarna aangesteld als schout. Als zodanig wordt hij genoemd tot ca. 1570. Bovendien was hij k apitein in dienst van Jean de Ligne, graaf van Arenberg , stadhouder van de noordelijke gewesten. Hij arresteerde begin mei 1567 een groot aantal volgelingen van Hendrik van Brederode bij Harlingen. De graaf van Aremberg deelde het persoonlijk in een brief aan de landvoogdes mee (Harlingen, 5 mei 1567). De broers Dirk en Gijsbert van Bronckhorst en Batenburg uit het gezelschap werden dadelijk onder Mulerts begeleiding naar Brussel gebracht. Na het schoutsambt te Hasselt vervulde hij het ambt van drost in Lingen. In 1564 huwde hij Elisabeth Borre van Amerongen.

Anton van der Lem

Literatuur

Ernst Mulert ontbreekt in de Nederlandse en Belgische biografische woordenboeken

Hij zal geboren zijn omstreeks 1530. Hij is op 9 juni 1559 burger geworden van Hasselt. Kort daarna werd hij aangesteld als schout van Hasselt. Als zodanig wordt hij genoemd tot ca. 1570. Vervolgens is hij drost van Lingen waar hij op 29 mei 1586 voor het laatst vermeld wordt.

J.W. Schaap, Oudere generaties van het geslacht Mulert in: Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 90 (1975), 13 e.v.

Maandblad De Nederlandsche Leeuw 3 (1885) 41 en 47

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 533 n. 2 (Ernst Mulert)

Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande (Leipzig, 1758) III, 105 (Ernst Mulart)

Strada, Nederlandse editie, 1651, 399 (Ernestus Mulaert)