Winwood, Ralph

Engels diplomaat en minister, gezant van de Engelse kroon in Den Haag

Aynho (Northamptonshire), 1562/3 – Londen, 28 oktober 1617

Biografie

Oxford Dictionary of National Biography

Werken

Oratie ghedaen door den doorluchtigen […] heere Rodolphus Winwood ridder, ambassadeur van weghen syne maiesteydt van groot Britannien, etc. aende […] Staten Generael […] aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij. – [Amsterdam, B. Jansz], 1611, 1611. – in-4. – A4. Knuttel 1864.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1699; KL.GES 1611

Oratie ghedaen door den doorluchtighen […] heere Rodolphus VVinvvood ridder, ambassadeur van weghen syne majesteyt van groot Britannien, etc. aende […] Staten generael […] aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij. – 1611, 1611. – in-4. – A4. Knuttel 1865.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140

Antwoorde der E. hoochmogende heeren Staten Generael: op d’eerste oratie ghedaen vanden heer Rodolphus Winwood, ambassadeur der con. maiesteyt van groot Britannien: aengaende de beroepinge D. Conradi Vorstij. – [1611], [1611]. – in-4. – A2
Issued 01-10-1611. – Title in some copies: Antwoorde der E. hoochmogende heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant […] Aengaende de beroepinghe D. Conradi Vorstij. – Knuttel 1867.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140; THYSPF 1700; THYSPF 1700a

De tweede oratie ghedaen door … Rodolphus Windwood … aende … Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, aengaende de beroepinghe Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden. Item vande leere ende discipulen Arminij, ende anders. – [S.l.] : [s.n.], 1611. – [8] p. ; in-4. – [A] 4. Knuttel 1874.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 1611; KL.GES 140

De derde oratie of diepe protestatie vanden coning van Enghelandt, ghelevert inde vergaderinge van […] de Staten Generael. / (By Ralph Winwood). – [1611], [1611]. – in-4. – A2. Knuttel 1882.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140; PAMFLT 1611: 949; THYSPF 1702

Bronnen

Den Haag, KB : 131 D 53: Brieven en stukken betreffende onderhandelingen van gezanten der Staten-Generaal met Engeland ; fol. 34-37
Geloofsbrieven voor de gezanten Winwood en Ruffy / afgegeven door Jacobus I, koning van Engeland (1603-1625), en Hendrik IV, koning van Frankrijk (1589-1610). – 12 sept. en 2 dec. 1609. Kopieën.

Memorials of affairs of state in the reigns of queen Elizabeth and king James I : collected , chiefly from the original papers of Ralph Winwood : comprehending likewise the Negotiations of Hen. Neville … at the Corts of France and Spain, and in Holland, Venice … / by E. Sawyer. – London, 1725. – 3 dln. : ill. ; fol
Plaatsingscode UB Leiden: 406 A 8-10; 1014 A 15-17

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Oxford Dictionary of National Biography 59 (Oxford, 2004) 821-825 (Mark Greengrass)