Deventer


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 392-393.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14, 154-155..

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 83-84 (G. Dumbar, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer), 203-204 (A. Moonen, Korte Chronyke van Deventer).

Literatuur

www.deventergeschiedenis.nl

Een prent van Joannes van Doetecum en andere afbeeldingen van het beleg van Deventer door Rennenberg in 1578 / H.J. Nalis. In: Deventer jaarboek, ISSN 1383-6536: (2003), pag. 7-25; (2004), pag. 7-35.
Dl. I: Het beleg; Dl. II: De stadsplattegrond op de prent. – Met lit. opg.

Een prent van het beleg van Deventer in 1578 door Joannes van Doetecum / Henk Nalis. In: Een vorstelijk archivaris : opstellen voor Bernard Woelderink: (2003), p. 244-255.

Eva Kleeman, `Hoog bezoek in de Pontsteeg : schilderde glazenmaker Lambert van Benthem de intocht van Philips II?’, in: Deventer Jaarboek 17 (2003) 93-99

Henk Nalis, `Een prent van het beleg van Deventer in 1578 door Joannes van Doetecum’, in: Een vorstelijk archivaris : opstellen voor Bernard Woelderink / [red. J.R. ter Molen ; m.m.v. E. van den Bent … et al.]. – Zwolle : Waanders, cop. 2003, 244-255

Enkele ontwikkelingen in de consequenties van de strijd in het Deventer Achterland, 1568-1648 / Paul Holthuis. In: De Nederlanden ‘extra muros’ : jaarboek: vol. 22 (2000), pag. 85-96.

Frontierstad bij het scheiden van de markt : Deventer: militair, demografisch, economisch, 1578-1648 / Paul Holthuis. – Houten : Arko, cop. 1993

In Gods en ‘s Princen name : 1591-1991 : het beleg en de daarop volgende inname van Deventer door de Staatse troepen, onder leiding van Prins Maurits, 1-10 juni 1591 : naar een gedicht / van Jacobus Revius ; vert. door L.N. Santema ; inl. door H. de Beer ; idee/samenst. Floris Slotemaker. – Deventer : Stichting publicaties Gemeentemusea Deventer, 1991

Het Bergkwartier te Deventer : huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600 / A.C.F. Koch ; met tek. van J.J. van Nijendaal. – Zutphen : De Walburg Pers, [1988]. – 270 p. : ill. ; 26 cm. Met reg.
ISBN 90-6011-613-5 geb. Hierin vooral het hoofdstuk “Quade jaren 1572-1591”, p. 43-72

Deventer als Bisschopszetel / samenst.: Herman Kruissink. – [S.l. : s.n.], 1986. – 7 p. : ill. ; 21 cm

Het beleg van Deventer in 1578 en de geestelijkheid / J. Kleyntjens. – Utrecht, 1930.

Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Deventer 1578-1587 / Johannes de Hullu. – Utrecht, 1915

Het beleg van Deventer door den graaf van Rennenberg in het jaar 1578 / door [W.H. Cost Iordens]. – Deventer, [ca. 1838]

Deventer in oorlog. Economische aspecten van de militaire conjunctuur, 1591-1609 / Paul Holthuis. In: Economisch- en Sociaalhistorisch Jaarboek: vol. 50 (1987), pag. 32-50