Engeland

Britain and the Dutch revolt, 1560-1700 / Hugh Dunthorne. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2013. – XXV, 264 p. : ill., krt. ; 24 cm. Ook verschenen als online resource. – Met index, lit. opg. ISBN 978-0-521-83747-7 (geb.)

In praise of ordinary people : early modern Britain and the Dutch Republic / edited by Margaret C. Jacob and Catherine Secretan. – First edition. – New York, NY : Palgrave Macmillan, December 2013. – VIII, 290 pagina’s. : illustraties. ; 23 cm – Met index, literatuuropgave. ISBN 978-1-137-38051-7 gebonden

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

The Netherlandish presence in England before the coming of the stranger churches, 1480-1560 / Raymond Fagel. – 2001. – p. 7-16. In: From strangers to citizens : the integration of immigrant communities in Britain, Ireland, and colonial America, 1550-1750: (2001), p. 7-16.

Protestant refugees in Elizabethan England and confessional conflict in France and the Netherlands, 1562-c.1610 / D.J.B. Trim. – 2001. – p. 68-79. In: From strangers to citizens : the integration of immigrant communities in Britain, Ireland, and colonial America, 1550-1750: (2001), p. 68-79.

Anglo-Dutch publishing during the eighty years’ war (1568-1648) / Hugh Dunthorne. – ‘t Goy-Houten : Hes & De Graaf. In: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941: (2001), p. 109-117.

Protestantism crossing the seas : a short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating the spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands, held by the University Library of the Vrije Universiteit at Amsterdam / comp. by Michel L.H.M. Le Cat ; ed. by Willem Heijting ; with the assistance of Sandra van Daalen. – ‘t Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers, cop. 2000. – XXXVI, 291 p. : facs. ; 25 cm. – (Bibliotheca humanistica & reformatorica ; vol. 59)
Met index, lit. opg. ISBN 90-6194-408-2

Niederländische Exulanten im England des 16. und frühen 17. Jahrhunderts / von Raingard Eßer. – Berlin : Duncker & Humblot, cop. 1996. – 271 p. ; 24 cm. – (Historische Forschungen, ISSN 0344-2012 ; Bd. 55)
Rugtitel: Niederländische Exulanten in England. – Oorspr. Dissertation Köln, 1994. – Met lit.opg. en index. ISBN 3-428-08667-8

From protectorate to partnership : Anglo-Dutch relations 1598-1625 / John Christopher Grayson. – [London] : The British Library, 1978. – 341 bl. ; 30 cm. British doctoral thesis supplied by The British Library Lending Division. – Doctoral thesis University of London, 1978. – Lit. opg.

R.B. Wernham, `English Policy and the Revolt of the Netherlands’, Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959 . J.S. Bromley, E.H. Kossmann red. (Londen, 1960) 29-40

De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden / Aart Arnout van Schelven. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1908. – XXXII, 455 p. ; 25 cm Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam.

Fruin, Robert, ‘De Nederlandsche ballingen in Engeland, betrokken in den opstand hunner landgenoten tegen Spanje, 1568-1570’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde , reeks 3, vol. 6 (1892), pag. 57-74; niet herdrukt in Verspreide Geschriften .

Een verclaringhe der oorsaken bewegende de coninginne van Enghelant, hulpe te gheuen tot bescherminghe des benauden, ende verdruckten volckes der Nederlanden : Eerst ghedruckt tot Londen by Christoffel Barker drucker der coninghinlijcker majesteyts van Enghelandt. 1585.. – Amstelredam, pr. C. Claeszoon, 1585, 1585. – 20 p. ; in-4. Issued 01-10-1585. – TB 5220. – Knuttel 752.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1585: 6