‘s-Hertogenbosch / Bois-le-Duc


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 92-93.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 105-106.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 40 (Pieter Chr. Bor, Gelegentheyt van ‘s Hertogen-Bosch, 1630); 132 (J.H. van Heurn, Historie van ‘s Hertogenbosch, 1776); 231-232 (Jacob van Oudenhoven, Beschryvinge der stadt ende meyerye van ‘s Hertogen Bossche), 1649); 242-244 (Simon Pelgrom, Oorspronck van ‘s Hertogenbosch, 1629).

Links

A.F.A.M. Wetzer, Bossche Encycl op edie (online project)

Noordbrabants Museum , ‘s Hertogenbosch

Digitaal beschikbare werken

Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en meijerij van ‘s Hertogenbosch / door C.R. Hermans. – ‘s Hertogenbosch : Stokvis, 1847-1848. – XLIX, 790 p. ; 23 cm. – ([Werken van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband ; 5]) 3 dl. in 1 bd. Website: Google Books.

Pieter Bor, Gelegentheyt van ‘sHertogen-Bosch vierde hooft-stadt van Brabandt : haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629 (Den Haag, 1630) Website: Google Books.

Lofdichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic-Henri, prince van Orange, etc. over de twee voortreffelcijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het onwinbaar geachte ‘s Hertogenbosch … (Amsterdam: Wachter, 1629) Website: Google Books.

Afbeeldingen

Plan van ‘s Hertogenbosch , tekening, 1603. Tijdens het beleg in 1603 getekend. Bijzondere Collectie UB Leiden.

Kronieken en dagboeken

Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad ‘s-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) / bezorgd door J.A.M. Hoekx … [et al.]. – Den Dungen : Tilia Levis, c op . 2008. – 259 p. : ill. ; 23 cm. Met index, lit. op g. ISBN 978-90-809872-9-6

De kroniek van het St.-Geertruiklooster te ‘s-Hertogenbosch : Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van ‘s-Hertogenbosch : een tekstuitgave / door H. van Bavel … [et al.]. – [Heeswijk-Dinther] : Abdij van Berne ; ‘s-Hertogenbosch : Stadsarchief, [2002]. – 1 cd-rom. Titel van interne bron. – Op label:Kroniek van het St-Geertrui. – Systeemeisen: Pc; Acrobat Reader of Ms-Word.

Dagboek 1629 : ooggetuigen van het beleg van ‘s-Hertogenbosch / [tekst dagboek] Peter-Jan van der Heijden ; [overige teksten Rob van de Laar … et al. ; vert. uit het Latijn van de toelichting bij de kaart Erwin Verzandvoort … et al. ; eindred. Huibert Crijns … et al.]. – ‘s-Hertogenbosch : Heinen, 2004. – 208 p. : ill., krt. ; 24 cm + krt. Uitg. in samenw. met de Stichting Archeologie, Bouwistorie en Cultuur, s-Hertogenbosch, de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Adr. Heinen Boekhandel. – Herz. uitg. met diverse aanvullingen van: Dagboek 1629. – ‘s-Hertogenbosch : Brabants Dagblad, 1979. – Met lit. op g. ISBN 90-70706-96-2

Cronijk der stad ‘s-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623 / uitgeg. door G. van der Velden ; [samenst.: J.P.J. Speijk]. – Heeswijk : Abdij van Berne, 1998. – VI, 156 p. : ill. ; 21 cm. Met index.

Kroniek eener kloosterzuster van het voormalig Bossche klooster “Mariënburg” over de troebelen te ‘s-Hertogenbosch e.e. in de jaren 1566-1575 / ingel. en toegel. door H. van Alfen ; met een voorw. van A. van Sasse van Ysselt. – ‘s-Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1931. – XXI, 158 p. ; 25 cm. – (Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ; [N.r., no. 27]). Reg.

Dagboek der belegering van ‘s Hertogenbosch, gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 / door Robbert van Voorne. – ‘s-Hertogenbosch : Stokvis, [1850]-1860.

Die chronicke vander vermaerder ende vromer stadt van Tsertogenbosch, int corte van Henricus die eerste, hertoge van Brabant, tot Philippus van Oestenryck, coninc van Englant ende hertoge van Brabant / Aelbertus Cuperinus. – [‘s-Hertogenbosch : Uitgegeven door het Prov. Gen. v. K. en W. van Noord-Brabant]
In: Dr C.R. Hermans. Verzameling van kronyken … 1-2e stuk: ([1848])

Historia rerum Silvae ducis inde a die IV mensis Octobris anni 1577 usque ad diem 27 Julii anni 1581 gestarum / Heymannus Voicht. – [‘s-Hertogenbosch : Uitgegeven door het Prov. Gen. v. K. en W. van Noord-Brabant]. In: Dr C.R. Hermans. Verzameling van kronyken … 2e stuk: ([1848])

Literatuur

Tranen van bloed : het beleg van ‘s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 / Peter De Cauwer. – Amsterdam : Amsterdam University Press, c op . 2008. – 414 p. : ill. ; 24 cm. – (Amsterdamse Gouden Eeuw reeks, ISSN 1875-9599). Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2007. – Met lit. op g. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8964-016-1

Tranen van bloed : het beleg van ‘s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 / Peter Leonza René De Cauwer. – [S.l. : s.n.], 2007. – viii, 363 p. : ill., krt. ; 30 cm. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. – Met lit. op g. en index. – Met samenvatting in het Engels.

De Loet, ‘s-Hertogenbosch : 650 jaar stedelijke geschiedenis / Jan van Oudheusden tekst en samenstelling ; Jac. Biemans beeldred. – Zwolle : Waanders ; ‘s-Hertogenbosch : Stichting ‘Huizinghe de Loet’, 2008. – 335 p. : ill. ; 32 cm. Met lit. op g., reg. ISBN 978-90-400-8426-3 geb

Staatsvormend geweld : overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629 / Leo Adriaenssen. – Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2007. – 487 p. : ill. ; 24 cm. – (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland ; 3e reeks, [dl. 32]). Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Tilburg, 2007. – Met lit. op g., reg. – Met samenvattingen in het Frans en Engels. ISBN 978-90-70641-82-5

Overleven buiten de Hollandse tuin : Raamsdonk, Waspik, ‘s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen tijdens de Tachtigjarige Oorlog / Han Verschure. – [S.l.] : Verschure, 2004. – 499 p. : ill. ; 25 cm. Met index, lit. op g. ISBN 90-9017873-2 geb.

Met vergetelheid beloond : een andere kijk op het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 / Karel Scholten van Aschat ; [fotogr. Johan Verlinden … et al.]. – ‘s-Hertogenbosch : Heinen, 2003. – 159 p. : ill., krt. ; 24 cm
Met lit. op g. ISBN 90-70706-68-7.

‘s-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 / P.Th.J. Kuijer ; [eindred.: Jac. Biemans … et al. ; fotogr.: Albert Schreurs … et al.]. – Zwolle : Waanders ; ‘s-Hertogenbosch : Stadsarchief ; [‘s-Hertogenbosch] : Boekhandel Adr. Heinen, c op . 2000.

De ontvolking van ‘s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 / G.J van Gurp. In: Bijdragen tot de geschiedenis, ISSN 0006-2286: vol. 81 (1998), afl. 4, pag. 407-435. Met samenvatting in het Engels.

Willem van Oranje, ‘s-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus / Coen Free. – ‘s-Hertogenbosch : Heinen, 1997

Migranten tussen uitwijking en reductie : ‘s-Hertogenbosch 1579-1629 / G.J. van Gurp. – Eindhoven : [s.n.], 1996

Bossche beroerten : beeldenstormen en troebelen in ‘s-Hertogenbosch, 1566-1567 / A.H. Schuttelaars. – [S.l. : s.n.], 1991

Beeldenstorm in Den Bosch / Kring voor geschiedenis en heemkunde “De Boschboom”. – ‘s-Hertogenbosch : De Boschboom, 1986. – 36 p. : ill. ; 23 cm. – (Boschboom bladeren, ISSN 0166-6398 ; 34). Omslagtitel. – Bevat: De beeldenstorm in Den Bosch / L.J.A. v.d. Laar. Het godsdienstig leven in en rondom de St.-Jan vóór 1629 / J.W.M. Peijnenburg. – Lit. op g.

Een bijdrage tot een nader onderzoek van de laatste fase van het beleg van ‘s-Hertogenbosch, 10-14 september 1629 / C.J.M. Free. – ‘s-Hertogenbosch : [s.n.], 1984

De katholieke restauratie te ‘s-Hertogenbosch ca. 1525-1625 / L.J.A. van der Laar. In: Noordgouw : cultureel tijdschrift van de Provincie Antwerpen: vol. 19-20 (1979-1983), pag. 171-234.

Het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 : tentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van de belegering en inname van ‘s-Hertogenbosch / Noordbrabants Museum ; [samenstelling catalogus: Margriet van Boven en Maureen Trappeniers]. – ‘s-Hertogenbosch : Noordbrabants Museum, 1979

De ossenk op er van ‘s Hertogenbosch : een historisch verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog, bewerkt naar een oud verhaal / door A.G. Eggebeen ; met zwarte ills.. – H.I. Ambacht : MB&O Mouthaan Boekdruk & Offset, 1975

Tussen reformatie en contra-reformatie : geest en levenswijze van de clerus in stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ±1520 en ±1570 / [door] L. van de Meerendonk. – Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1967. – xxiv, 295 p. ; 23 cm. – (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland ; 9). Met een samenvatting in het frans. – Oorspr. proefschr. Nijmegen. – Lit. op g.: p. xvii-xxiv. – Register.

Frederik Hendrik voor ‘s-Hertogenbosch, 1629 / tekst van J.J. Moerman ; herzien door D. Wijbenga. – Groningen : Wolters, 1964

De rechtstoestand van de godshuizen te ‘s-Hertogenbosch vóór 1629 / door J.P.A. Co op mans. – ‘s-Hertogenbosch : Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1964. – VIII, 213 p. ; 26 cm. Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. – Met lit. op g., index en een samenvatting in het Frans.

De nationale betekenis van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 / door L.P.L. Pirenne. – [S.l. : s.n.], [1962]. Overdr. uit: Varia historica Brabantica; 1962.

‘s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht : staatkundige geschiedenis 1576-1579 / Louis Pierre Léon Pirenne. – Tongerlo : Sint-Norbertusdrukkerij, 1959. – XXIV, 305 p., 2 p. pl. : ill. ; 23 cm
Proefschrift Nijmegen. – Met lit. op g. – Index. – Met samenvatting in het Frans.

Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen ‘s-Hertogenbosch / C.J. Gudde. – ‘s-Hertogenbosch : Taxandria, 1958. – 340 p.,[32] p.pl. : ill. ; 24 cm

Het verhaal van Agnes : een verhaal tijdens de belegering van ‘s Hertogenbosch 1629 / door P. Tesselhoff ; met illustraties [van Annie Lensing]. – [S.l. : s.n.], [ca. 1935]

De stedendwinger : een verhaal tijdens de belegering van ‘s Hertogenbosch 1629 / door P. Tesselhoff ; met ill. [van Annie Lensing]. – [S.l. : s.n.], [ca. 1930]

‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629 / tekst van J.H. Werkman. – Groningen [etc.] : Wolters, [ca. 1927]

Tongerloo en ‘s-Hertogenbosch : de dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 / Ambrosius Erens. – Tongerloo : Drukkerij der Abdij, 1925. – XLIV, 382 p. : ill. ; 26 cm. – (Vlaamsch historisch boekenfonds ; 2). Proefschrift Leuven – Zede- en geschiedkundige wetenschappen.

De Gereformeerde gemeente te ‘s Hertogenbosch, 1629-1635 / door Wigger Meindersma. – Zaltbommel : H.J. van de Garde & Co., 1909. – [VIII], 272 p. ; 23 cm. Proefschrift Utrecht. – Index. – Ook beschikbaar in microvorm.

De poging tot ontzet van ‘s-Hertogenbosch in 1629, en hare afweer / door R. Dufour. – Den Haag : Ver. ter Beoefening van de Krijgswetenschap, 1908

Histoire des troubles religieux a Bois-le-Duc, 1526-1566 / par P. Cuypers van Velthoven ; publ. avec pref. par W. Meindersma. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1900]. Overdruk uit Taxandria.

‘s Hertogenbosch van 1629-1798 : historische studiën / door J.C.A. Hezenmans. – Den Bosch : Henri Berger, [1899]. – 600 p + VII. ; 24 cm. – (Uitg. van het Provinciaal Genootschap Kunsten en Wetenschappen Noord-Brabant. N.R. ; 8)

Geraerd Terlaer : episode uit de belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 / George Kepper. – Den Haag : Belinfante, 1881

Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ‘s Hertogenbosch in den jare 1629 / door C.R. Hermans. – ‘s Hertogenbosch : Stokvis, [1850]-1873. – 4 dl. : ill. ; 23 cm. Tekst in het Nederlands, Frans en Latijn. – Dl. 3 en 4 uitg.: ‘s Hertogenbosch : Muller.

Beleg en inneming van ‘s Hertogenbosch, door Prins Frederik Hendrik in 1629 / door J. Klaassens. – ‘s Hertogenbosch : Klaassens, 1867. – 23 p. ; 21 cm

Documents pour servir à l’histoire des troubles religieux du XVIe siècle dans le Brabant septentrional. Vol. I: Bois-le-Duc (1566-1570) / P. Cuypers-van Velthoven, (ed.) – Bruxelles, 1858

De belegeringen van ‘s Hertogenbosch en Maastricht in 1629 en 1632 / door W.J. Kno op . – [S.l. : s.n.], 1855

Intogt, belegering en inneming van ‘s Hertogenbosch door Prins Frederik Hendrik in 1629. : Voor te stellen door de maskerade van h.h. studenten der Leydsche Hoogeschool in junij 1850. – Leijden : C.A. van Immerseel Mounier, 1850

Aantekeningen over de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch, voornamelijk betreffende de Beeldenstorm / grotendeels (?) naar Dominicus Beijens en Jacob van Oudenhoven (ca. 1600-1690). – [S.l.], [tweede helft 18de eeuw]. – Papier, 12 fol. ; 193×160 mm. – Contemporaine papieren band. Den Haag, KB : 74 J 27.

Oude drukken

Kort verhaal van eenige zeldzaame en wetenswaardige byzonderheden, alomme zo zeer niet te vinden, en mede voorgevallen by de roemrugtige en zeer merkwaardige inneminge van ‘sHertogenbosch, en Wezel : gepaard met een bekn op t aan-een-geschakeld geschiedverhaal, van die beide zonderlinge gebeurtenissen, wel eer in ‘t jaar 1629. zo kort op , en na den anderen voorgevallen … alles mede strekkende tot een vermeerderd aanhangzel van zyne reeds voor 21. jaaren gedaane, en nu ook mede wederom van nieuws uitgegevene leerreden, over die zelve materie. / Door Joachimus Mobachius … – Te ‘sBosch : gedrukt by J. en H. Palier …, 1779. – [8], 20 p. ; 21 cm. Niet in UB Leiden

Historie der stad en Meyerye van ‘s Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant; / door Johan Hendrik van Heurn. – Te Utrecht, : by J. van Schoonhoven en comp, 1776-1778

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l’an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. – Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, … & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. – A Paris : Chez Robert Foüet, 1633. – in-2.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, … Alsoo wy by onsen voorgaenden placcate in dato den tweeden decembris sesthien-hondert ses-en-dertigh, allen abten, prelaten, paters, papen, canonicken, monnicken, ende alle andere dergelijcke pretense geestelicke persoonen … uyt de Meyerije van ‘s Hertogen-bosch ende landen, aldaer … [Den Haag, 16 juni 1648]. – ‘s-Gravenhage : weduwe en erfgenamen Hillebrandt Iacobsz van Wouw, 1648. – 1 p. ; plano. Petit 2442.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5286

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, … Also wy versocht, gecommitteert, ende geauthoriseert hebben de edele, erentfeste, wijse, voorsichtige heeren Wilhelm van Raesvelt, … [Den Haag, 4 juni 1648]. – ‘s-Gravenhage : weduwe en erfgenamen van Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1648. – 1 p. ; plano. Betreft een onderzoek der geestelijke goederen in de stad en meijerij van ‘s-Hertogenbosch. – Petit 2441.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5285

Othonis Zylii e Soc. Iesv historia miracvlorvm B. Mariæ Silvadvcensis, : iam ad D. Gaugerici Bruxellam translatæ. – Antverpiæ, : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1632. – [24], 365, [17] p. ; in-4. – *-3* 4 A-3B 4. Met gegrav. titelvignet en drukkersmerk in hsn. aan het slot. Motto: Labore Et Constantia.
Plaatsingscode UB Leiden: 1128 D 18

Brabantia Mariana tripartita. / Authore Fr. Avgvstino VVichmans … – Antverpiæ, : apud Ioannem Cnobbaert …, 1632. – [24], 962, [78] p. ; in-4. – lot-3lot 4 A-6P 4
Plaatsingscode UB Leiden: 1128 D 17

Hemek-Beracha, vallis benedictionis, sive Belgidos : magnique illius & memorabilis belli; (quod anno domini millesimo xescentesimo vigesimo nono, in Belgio à Belgis confœderatis, cum mirabili successi, et manifesto summi favoris et benignitatis divinæ indicio, gestum est) : narratio evcharistica / in sex libros digesta, & edita à D.S. [= Daniel Souterius] – Harlemi : excudebat Johannes Paschasius à Wesbusch, 1631. – [5], 404, [7] p. ; in-4.
Plaatsingscode UB Leiden: 477 B 17; 1225 C 12

Seer uytmuntende Nederlandtsche victorien: de welcke in dese boecken werden verhandelt, theologisch, historisch, politisch, ende ethisch : waer toe, aenleydende oorsaecken ende materien, gegeven heeft, insonderheydt, de veroveringhe van twee vermaerde steden, de stadt VVesel, ende sHertogenbosch … / door D.S. – Tot Haerlem : by Hans Passchiers van Wesbusch, 1630. – 184, 356, [10] p. : titelpl. ; in-4. – ÿÛ1 2ÿÛ1 A 4 (A4 + § 2) B-Z 4 2 ÿÛ1 a-2z 4
D.S. is Daniel Souterius. – Bevat: ‘Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen : waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermarde stadt Wesel …’ ; ‘Sené-Boher, brandende-bosch uyt welckers voncken, d’over-groote victorie vande stercke stadt s’Hertogen-Bosch, … ontstaen is’. – Met reg.
Plaatsingscode UB Leiden: 1158 C 8

Dan. Heinsii Rervm ad Sylvam-Dvcis atqve alibi in Belgio avt a Belgis anno MDCXXIX gestarvm historia. – Lvgd. Bat. : ex officina Elzeviriorum, 1631. – [12], 141, [25] p. : ill. (2 uitsl.). ; in-2. – * 6 A-X 4 chi 8. BSB 16, p. 131. – Willems nr. 351.
Plaatsingscode UB Leiden: 413 A 14: 2; 1139 B 12: 1; THYSIA 1929

Gelegentheyt van ‘sHertogen-Bosch vierde hooft-stadt van Brabandt : haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629 : alles onder ‘t voorsichtigh wijs ende kloeck beleyt van … Frederick Henrick, Prince van Orangien, Grave van Nassau … / beschreven deur Pieter Bor Christiaenszoon. – In ‘s Graven-Hage : By Aert Meuris …, 1630. – [32], 412[=416], [4] p. : ill. ; in-4. – (a)-(d) 4 A-Y 4 *** 2 Z-3F 4. Gegrav. titel: Oorspronck, gelegentheijt, fundatie ende vergrootinge der stadt van s’Hertogenbosch … – Nijhoff / Van Hattum 40.
Plaatsingscode UB Leiden: 396 B 8; 1153 A 1

Verhael oft corte beschryvinghe van ‘t ghene ghepasseert is inde seer treffelycke ende vermaerde belegheringhe van ‘s Hertoghen-Bosch. Hierby zijn gedaen, een generale kaerte van ‘tgantsche leger ende voorts verscheyden particuliere van d’approches van yeder quartier in ‘t bysonder / Jacques Prempart. – Amsterdam : voor Henr. Hondio ghedr. by Jan Fredericksz Stam, 1630. – ill. Met kaarten en plattegrond.
Plaatsingscode UB Leiden: 1436 A 14

Een cort historisch relaes, ofte: Eenvoudich verhael van de belegheringe ende veroveringhe der vermaerde stadt s’Hertoghen-Bosch : mitsgaders, de verrasschinghe ende inneminghe van de goede stadt Wesel … / door H.H. [Henry Hexham] een liefhebber van ‘t vaderlant. – Delf : Jan Pietersz. Waelpot, 1630. – 32 p. ; 20 cm. Knuttel 3990.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3509; 1142 E 44: 1.

Warhaffte und gründliche Beschreibung. wetticher Bestalt die Mächtige, und Weitberümbte Statt Hertzogen Busch von S. Excell. Printz Heinrich Friderich von Oranien, … der Stadischen Kriegs-Armada General zu Anfang dess Man dises lauffenden 1629 Jahrs belägert, und endlich den 17. Septemb. mit Acord eingenommen worden …. – Gedruckt zu Augspurg. : durch Michael Stör, …, 1629. – [15] p. ; in-?

Warhaffte vnd gründliche Beschreibung, welcher gestalt die … Stadt Hertzogen-Busch von … Printz Heinrich Friedrich von Vranien … zu anfang des Meyen … 1629 … blägert, vnd endlich den 7/17 Septemb. mit accord eingenommen worden. Darbey dann, was in wärender Belägerung beijderseits vorgangen, vmbständlich berichtet wird. – [S.l. : s.n.] Gedruckt im Jahr, 1629. – 12 p. ; in-4. Knuttel 3885.

A iornall of certaine principall passages in and before the towne of S’hertogenbosh, from the 18. of August till the 1. of September, at what time they fell to capitulation concerning the rendition of the towne : VVhereunto is added, a sermon made by the Bish op of S’hertogenbosh in S. Johns Church, (before the town was rendred) to appease the burgers and inhabitants, which were in an vprore. – London, : printed for Nicholas Bourne, 1629. – 18 p. ; in-4. Knuttel pamflet 3881.
Aanwezig in KB Den Haag en UB Tilburg; niet in UB Leiden

Iovrnael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ‘Shertoghen-Bosch, (sints datse belegert worde tot den dagh van’t overgeven) voorgevallen is / onpartijdich beschreven, van een borger der selver stadt, ende in druckers handen ghevallen, die ‘tselve alle nieus-gierige lesers heeft soecken ghemeen te maecken. – T’Amsterdam : by Broer Jansz. …, 1629. – 20 p. ; in-4. Knuttel 3884.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3422.

Zege-sang. Ter eere van Frederick Henrick; Bosch-dvvinger, Wesel-winner, prince van Oranje / (By Joost van den Vondel). – Leeuwarden, pr. C. Fonteyne, 1629, 1629. – [28] p. ; in-4. – A-C4 D2. Tiele 2288.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 27

Oorspronck van ‘sHertoghen-bosch, int iaer 1540. int Latyn beschreven door Simon Pelgrom van ‘sHertogen-bosch, prior ende provinciael vander ordre der guilhelmijnen in syn leven. Mitsgaders int corte het voornaemste soo in de voorgaende, als dese ionghste belegeringe voorgevallen. Insgelijcx een dach-register van ‘tgene binnen de stadt (gheduyrende dese belegeringe) sich toeghedragen heeft: met d’artijckelen van’t accoort tusschen de ho: mo: heeren Staten Generael ende den doorl: prince met de gedeputeerde der stadt belsoten, etc. / By Simon Pelgrom. – Amstelredam, B. Iansz, 1629, 1629. – 36 p. ; in-4. – A-D4 E2
Mainly on the siege of ‘s-Hertogenbosch in 1629. – Tiele 2282.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 26

Artijckelen gheaccordeert by zijn excellentie mijn heere den prince van Orangien, aen den gouverneur der stadt ‘s Hertoghenbosch, ende aen de capiteynen ende volck van oorloghe daer binnen wesende. – (Col.: ‘sGraven-haghe, vved. ende erfgh. H.J. van Wouw prs, 1629), [1629]. – [8] p. ; in-4. – A2. Concluded 14-09-1629. – Knuttel 3882a.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 25

Articvlen by syne princel: excellentie ende de gedeputeerde vande ho. mo. heeren Staten Generael der vereenichde Provintien. Aen de geestelijckheyt, magistraet ende borgerye vande stadt van ‘s Hertoghenbosch, gheaccordeert. – Amsterdam, F. Lieshout bsr, [1629], [1629]. – [16] p. ; in-4. – A-B4
Concluded 14-09-1629. – Tiele 2276, Knuttel 3882.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 24

Poincten, by sijne princell. excell. ende de Ghedeputeerden ande ho. mo. heeren Staten Generael der Vereenichde Provincien, aen de gheestelijckheyt, magistraet ende borgherije van de stadt van ‘s Hertoghen-bosch gheaccordeert. – (Col.: ‘sGraven-haghe, wed. ende erfg. H.J. van Wouw prs, 1629), [1629]. – [8] p. ; in-4. – A4. Tiele 2275.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 23

Israels camp, ofte harde ende geweldighe worstelinge der warer t’huys-blijvender Israeliten met den Heere haren God, tegens hare ende der ghereformeerder kercken grouwelijcke vyanden, voor het welvaren des lants, tot onderganck der vyanden, ende tot segeninghe ende bewaringe onses getrouwen princes, ende tot geluckelijcken voortganc der gantscher belegeringe voor s’Hertogen-Bos, op datse mach strecken tot Gods eere, ende voortplantinge van sijne h. waerheydt in de duystere plaetsen des antichristischen rijcks. / By Een lief-hebber van’t Zyon Gods ende onses lieven vaderlants. – Dordrecht, N. Vincentsz. pr., 1629, 1629. – [18] p. ; in-4. – A-B4 C1. Van der Wulp 2058, Knuttel 3880.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 13

Liefde tottet vaderlandt. By occasie van’t veroveren van ‘sHertoghen-Bosch. / By E. Voskuil. – Amstelredam, f. P.E. P op pius van Velsen, 1629, 1629. – in-4. – A4. Knuttel 3906.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 12

Articles agreed vpon and concluded betweene the victorious, excellent, high and mighty prince and lord, Frederick Henry, prince of Orange, count of Nassaw, etc. on the one part, and the vanquished towne of S’hertogenbosch on the other side : and also, how the towne, and the pettler-sconce was deliuered, on the fourth of september, into the hands of his said excellence: and how his garrison entred into the said towne, there to keepe the walles and gates. Worthy of reading.. – London : printed for Nicholas Bourne, …, 1629. – [II], 10 p. ; in-4. Knuttel 3883.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 11

Articvlen, poincten, ende conditien, by sijn princelijcke excellentie, ende de gedeputeerden van de […] Staten Generael […] aen de geestelijckheyt, magistraet, ende borgerye, van de stadt s’Hertoghen-bossch, ghe-accordeert, den 14. septemb. 1629 […]. – Leevvvarden, pr. C. Fonteyne, 1629, 1629. – [12] p. ; in-4. – A4 B2
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 9

Trompets-gheklanck, gesteken op de veroveringe vande machtige, genaemde onverwinnelijcke stadt van ‘sHertogen-bosch. Victorieuselyck gewonnen door den doorluchtigen, hoog-geboren, couragieusen, Nassouvvschen vorst, Frederick Hendrick, prince van Oranjen, ÿ&c / [By David van Hoorenbeeck]. – Haerlem, pr. A. Rooman f. D.V. Hoorenbeeck, 9/17 [= 17 sept.] 1629, 1629. – [8] p. ; in-4. – A4
Van der Wulp 2078, Knuttel 3894.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 7

Articvlen by syne princel: excellentie ende de ghedeputeerde vande ho: mo: heeren Staten Generael der vereenichde Provintien, aen de geestelijckheyt, magistraet ende borgerye vande stadt van ‘s Hertoghenbosch, gheaccordeert. – Amstelredam, B. Iansz., 1629, 1629. – [8] p. ; in-4. – 3*4. Issued 14-09-1629.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 6

s’Hertogen-bosch over-weldight. Dat is Een korte beschrijvinge van de strijdtbare overwinninge des machtigen ende schier on-vvinnelijcke stadt ‘sHertogen-bosch; vvelcke overvvinninge hier wort verklaert, van de belegeringe, ende wat daer-en-tusschen gebeurt is, soo in’t leger voor de selve stadt, als in andere plaetsen, de Velu, Amersfoort, ende Wesel: Voorts, vvat deze overvvinninge gevvrocht heeft, ende behoort te vvercken.[…] / By P. Geest-dorp. – Leevwarden, pr. C. Fonteyne, 1629, 1629. – [16] p. ; in-4. – A-B4. Knuttel 3890.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 4

Naszousche Lauren-kranze, voor den Hoog-geboren, e¯n Doorluchtig¯e Vorst Frederick-Heynrick, van Naszou, Prinze van Oranjen, etc. .. Van wegen de Veroveringe der groote magtige ende sterke Stad ‘s Hertogen-bosch, Mitsgaders de geluckige Verloszinge der oud-beroemde Stad VVesel. / in Nederduytschen rijm gevlochten, ende bearbeyd door Samuel Ampzing. – Gedruckt te Haerlem : by Hans Paschiers van VVesbusch, …, 1629. – 88 p. ; in-4. Ook beschikbaar in microvorm. – Knuttel 3901.
Plaatsingscode UB Leiden: 1204 B 18: 5; Thyspf 3440

Casparis Barlæi Sylvæ-Dvcis obsidio, : perfecta potentissimorum federati Belgii ordinum auspiciis, cura et ductu illustris. principis Frederici Henrici, arausionensium principis, comitis Nassoviæ, &c. Geldriæ, Hollandiæ, Zelandiæ, &c. gubernatoris, supremi exercitus federatarum provinciarum ducis, rerum maritimarum præfecti, equitis ordinis aureæ perisceldis. &c. : Præcedit ad eundem principem panegyricus. Sequuntur alia ejusdem argumenti. – Lugduni Batavorum, : apud Godefridum Basson, 1629. – 60 p. ; in-2.
Plaatsingscode UB Leiden: 1224 A 25

Lof-dichten, ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric Prince van Orange, … over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel, ende het on-winbaer geachte ‘s Hertogenbosch : vervatende een verhael van ‘t ghepasseerde zedert ‘t op trecken der Prince van Orange, tottet veroveren van ‘s Hertogen-Bosch / [Joost van den Vondel … et al.]. – Tot Amsterdam : voor Jacob Pietersz Wachter …, 1629. – [189] p. ; 20 cm. Petit 1588. Tiele 2292. Unger p. 48.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3443; 1142 E 44: 4

Victori-lied van de stadt ‘s Hertogen-Bosch. Na de wijse: Het is hier al confuys, van boven tot beneden. – Z.pl., z.n., 1629. – 1 p. ; plano. Petit 1578.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3428

Danckliedt, over de veroveringe van de steden van Wesel ende ‘sHertogenbosch. – ‘sGraven-haghe, A. Meuris bsr, 1629, 1629. – in-4. – A4.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3435

De gelegentheyt, getrouwen raet ende vriendelijcke vermaninghen aende belegerde vrome burgers van ‘s Hertogenbosch. – Z.pl., z.n., 1629. – 1 p. ; plano. Petit 1571.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3416

Tijdinghe wt S’hertogenbossche, ende den Mansfelders volck. Met tijdinghe wt Roomen in Italien. Eerst ghedruct den 9. september, 1622. – T’Hantwerpen : by Abraham Verhoeuen, op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne, 1622. – 8 p. : ill. ; in-8. Met houtsnede op titelblad. – no. 137.
Plaatsingscode UB Amsterdam: O 66 – 144 (met 92 andere tijdingen).

Dompe-trompe op het nievw register van s’Hertogenbosch, van Ostende, ende van Vries-landt gestelt, etc. : tot verquicken van de svvaermoedige gheesten: onse Princen ter eeren, ende Gode tot danckbaerheyts. – Tot Louende-ghem (, inden Voghelensanck) : by Roose-mondt Goe-maere, Anno 1606. – [38] p. ; in-4
Niet voor wel-doen, en blyde zyn. W.B. – Beschrijving van de daden van de aartshertogen en van Spinola. – Knuttel 1342; Petit 818.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1296

Placcaet ende ordinantie ons heeren des conincx, op die verclaringhe der confiscatien. – Tshertoghen Bossche, pr. J. Schœffer, 1582, 1582. – in-4. – [A]4 Issued 01-08-1581. – TB 6296.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 490