Fort Sint Martijn op Hoogerwerf

Direct na afloop van het Twaalfjarig Bestand werd ook in de zuidwestelijke delta de strijd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Nederlanden hervat. De Spanjaarden versterkten hun positie in en rondom Antwerpen . Op het schoreiland Hoogerwerf, gelegen tussen westelijk Brabant en oostelijk Zuid-Beveland, bouwden zij in 1627 het fort Sint Martijn. Dit lag op een strategisch belangrijke plaats in de verbinding tussen de Schelde en de Rijn. Staatse eenheden zagen geen kans om de bouw te verhinderen, maar slaagden er vijf jaar later in om het in bezit te krijgen, gelijktijdig met de nabijgelegen forten St. Ambrosius (ofwel Stoofgat), St. Anna (in de polder van Namen), Kruisschans, St. Jacob en Peckgat. De Spaanse invloed in het gebied tussen Antwerpen en Bergen op Zoom werd er aanzienlijk door gereduceerd. Het fort St. Martijn op Hoogerwerf is in de geschiedschrijving over de Tachtigjarige Oorlog en over de vestingbouw in de Nederlanden ten onrechte verwaarloosd. In het hieronder genoemde boek wordt de geschiedenis van deze vesting vanuit uiteenlopende gezichtspunten geanalyseerd. Vele personen die bij het fort betrokken waren worden in beeld gebracht. Het boek sluit aan op eerder door de auteur gepubliceerde studies over de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek .

J.M.G. Leune

Website

http:www.hanleune.nl/fort-sint-martijn-op-hoogerwerf

Literatuur

Fort Sint Martijn op Hoogerwerf / J.M.G. Leune. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2011. – 653 p. : ill. ; 24 cm. – (Studia / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën ; 126). Bestelnummer: Publ. 4943. – Lit. opg.: p. 623-630. – Index. ISBN 978-90-5746-305-1

Fort op Hoogerwerf 1627-1650 / E. Jansen. – ill., krt. In: Tijding : kroniek van de Heemkundekring ‘t Zuidkwartier, ISSN 1384-9158: (1988), afl. 3, pag. 48-58.