Noyelles, George de Montigny, heer van

Zuidnederlands edelman, betrokken bij de verdediging en het ontzet van Leiden

? – ?

Noyelles was een Zuidnederlands edelman die het Verbond der Edelen ondertekende. Hij werd daarom door Alva veroordeeld en hield de kant van Willem van Oranje, met wie hij in correspondentie stond. Op 16 april 1573 stelde de prins hem aan tot gouverneur en kapitein van Leiden en Rijnland. In die functie leidde hij de verdediging van Leiden en liet hij de prins weten dat drie van de vier Leidse burgemeesters wat hem betreft gerust opgeknoopt konden worden, zo lauw waren ze voor de verdeding van hun stad. Toen het beleg door de Spanjaarden in april 1574 werd opgeheven haastten burgemeesters zich dan ook zich van hem te ontdoen, ook omdat de man door zijn drankzucht en losbandigheid aanstoot had gegeven. Toen de stad daarop een tweede keer werd ingesloten en eerst door een langzaam vorderende inundatie van Zuid-Holland ontzet kon worden, stond Noyelles als kolonel aan het hoofd van een regiment Waalse en Franse soldaten, die meehielpen bij het Ontzet van Leiden. Bij de grote scheiding der geesten na 1576 koos ook Noyelles, als zovelen uit zijn geslacht, voor verzoening met de koning.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XII (tweede stuk) (Haarlem, 1869) 1022

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 380 (P.J. Blok)