1607


Grafdicht op Jacob van Heemskerk

Amsterdam, Oude Kerk: Opschrift op het graf van Jacob van Heemskerk. Geciteerd in: J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam, 1941) 82.

Heemskerck die dwars door ‘t ys, en ‘t yser dorste streven
Liet d’eer aen ‘t landt, hier ‘t lijf, voor Gibraltar ‘t leven.