Berchem

Berchem, thans een deel van de stad Antwerpen, was ten tijde van de troebelen in de Nederlanden een heerlijkheid. De lagere jurisdictie was in handen van het geslacht Van Berchem, de hoge en middele justitie in handen van de stad Antwerpen. Evenals andere buiten Antwerpen gelegen dorpen, Borgerhout en Mortsel, werd Berchem platgebrand tijdens een plundertocht van de Gelderse veldheer Maarten van Rossum (1542) en verdween het van de kaart tijdens de belegering van Antwerpen door Alexander Farnese. Berchem was slachtoffer van de Beeldenstorm op dezelfde dag als Antwerpen, 21 augustus 1566.

Anton van der Lem

Literatuur

Gemeenten van België : geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek / conceptie en wetenschappelijke leiding: Hervé Hasquin ; met de medew. van Raymond van Uytven en van Jean-Marie Duvosquel ; [medewerkers Valère Arickx … et al.]. – [Brussel] : Renaissance du Livre, 1980-1981. – 4 dl. (3116 p.). : ill. ; 25 cm. Met bibliogr. Deel 1: Vlaanderen. – 1980, pp. 89-90 (Francine De Nave)

De Bloeiende Wijngaard te Berchem in 1561 / Ferdi van de Vijver. In: Heemkundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten : driemaandelijkse mededelingentijdschrift van Gitschotelbuurschap, ISSN 0771-422X: vol. 20 (1972), afl. 2 (zomer), pag. 20-24.

Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw / door Floris Prims. – Berchem : Gemeentebestuur van Berchem, 1949 etc.
Plaatsingscode UB Leiden: in bewerking (recente aanwinst)

Geschiedenis der gemeente Berchem / door J.-B. Stockmans. – Antwerpen : De Coker, 1886. – 213 p., [1] uitsl. bl. : ill. ; 25 cm