Juan Bautista de Tassis [Johann Baptiste de Taxis]

1552 – Bonn, 26 april 1588

Militair in dienst van Filips II

Begrafenis van Johann Baptista von Tassis (gesneuveld bij het beleg van Bonn op 26 april) te Keulen op 12 mei 1588. De begrafenisstoet slingert over het plein van het aartsbisschoppelijk paleis naar het Minderbroedersklooster. Op de voorgrond het vaandel, het paard en de lijkkist van Tassis. Rijksmuseum Amsterdam , objectnummer: RP-P-OB-11.690

Biografie:

[in bewerking]

Literatuur:

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVIII (Haarlem, 1874) 22-24