Coornhout, Huich Jansz.,

?, 1659 – ?, na 1745

Over Coornhout is niet meer bekend dan hij meedeelt in de voorrede bij zijn tweede boek, namelijk dat hij op 86-jarige leeftijd zijn boek geschreven heeft. Hij is hier opgenomen vanwege zijn tweede boek, waarin hij teruggrijpt op het jaar 1572.

​Anton van der Lem

27 juli 2020

Historische werken

1a. Grondig berigt van ‘s lands ongeval, in den jare 1672 . : Dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders. / Door H.J.Z.C. – Gedrukt voor den autheur, en te bekomen te Rotterdam : by Jacobus Losel, 1742. – [2], 172 p. ; in-8
Op bl. A1, r. 20: gerekent;. – H.J.Z.C. is vermoedelijk Huich Jans Zoon Coornhout. – Knuttel 17333.
Plaatsingscode UB Leiden: 399 E 13: 2 en 1148 A 1: 2.
In hetzelfde jaar verscheen ook een uitgave van ander zetsel:

1b. Grondig berigt van ‘s lands ongeval, in den jare 1672 : Dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders. / Door H.J.Z.C. – Gedrukt voor den autheur, en te bekomen te Rotterdam : by Jacobus Losel, 1742. – [2], 172, [2] p. ; in-8
Op bl. A1, r. 20: was;. – Laatste 2 bl. met errata. – H.J.Z.C. is vermoedelijk Huich Jans Zoon Coornhout. – Knuttel 17333.

2. Nasporing van Hollands heil en rampen , of schets van ‘t beloop dezes lands, sedert het begin der Spaensche troubelen, tot op het jaer 1672 / door H.J.Z.C. ; waerop tot een vervolg dient het Grondig berigt van ‘s lands ongeval in den jare 1672, dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders door den zelven autheur. – Gedrukt voor den autheur, en te bekomen te Rotterdam : By Jakobus Losel, 1745. – [12], 460, 172 p. ; in-8
H.J.Z.C. i.e. Huich Jans Zoon Coornhout.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem, 1858) 217

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek V I (Leid en , 1911) 328-329 (A.W.Sijthoff)

Niet in Haitsma Mulier/Van der Lem.