Ferdinand van Lannoy, heer van Laroche

Zuidnederlands edelman, stadhouder van Artois, bovendien stadhouder van Holland 1573-1574

Steenokkerzeel, 1520 – Visenay, bij Dole,1579

Biografie

Ferndinand de Lannoy, seigneur de Laroche diende als een der officieren in het leger van Karel V, onder bevel van prins Willem van Oranje. Hij wordt zowel Lannoy als Laroche/La Roche genoemd. In tweede huwelijk was Lannoy gehuwd met Marguerite de Perrenot, zuster van kardinaal Granvelle. La Roche werd benoemd tot stadhouder van Artois en bleef in het conflict van de Opstand koningsgezind en katholiek. Toen de koninklijke stadhouder van Holland, graaf Maximiliaan van Boussu, in handen was gevallen van de opstandelingen, werd Lannoy tot stadhouder van Holland benoemd. Hij was echter te goedaardig en toegeeflijk voor zo’n belangrijke functie. Omdat het grootste deel van Holland in handen was van de rebellen, verbleef hij meestal in Utrecht. Toen Francisco de Valdez zich via Utrecht naar Leiden wilde begeven om daar het tweede beleg te beginnen, wilde hij de stadsbewoners niet laten lijden onder de weinig fraaie manieren van de Spanjaarden en liet hij ze niet binnen. Dat leverde hem een lange vete met Valdez op. Op instigatie van Requesens probeerde Laroche ook Leiden over te halen weer onder de gehoorzaamheid van de koning terug te keren, vergeefs. Kort na het beleg legde hij het stadhouderschap van Holland neer en beperkte hij zich tot dat van Atrecht. Laroche vestigde zich op een van zijn kastelen in de Franche-Comté , waar hij in 1579 overleed.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem, 1865) 148 (Fernando) en 149-150 (Ferdinand)

Biographie Nationale de Belgique x I (Bruxelles, 1890-1891) 307-308 (Alphonse Wauters)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Robert Fruin, Verspreide Geschriften (10 dln., Den Haag, 1900-1905), zie register.