Egmond

De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 / door J. Hof. – ‘s-Gravenhage : Historische Vereniging voor Zuid-Holland ; [etc.], 1973. – XVI, 527 p. : ill. ; 25 cm. – (Hollandse studiën ; 5) Met lit. opg. en index.

Tien eeuwen Egmond : ontstaan, bloei en ondergang van de regale abdij van Egmond : een bundel opstellen, verzameld bij gelegenheid van het tiende eeuwfeest der stichting in 950 / onder red. van A. Beekman. – Heemstede : De Toorts, 1950. – 254 p. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg.

De “regale” abdij van Egmond : haar stichting, bloei en verwoesting / naar de oudste en jongste bronnen bewerkt door Bernard J.M. de Bont. – Amsterdam : Van Langenhuysen, 1905. – XI, 288 p. : ill. ; 26 cm
Met lit. opg., reg. – Ook beschikbaar in microvorm.