Zoutleeuw

Kleine stad in Vlaams Brabant.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 85.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 107 (Leeuwe).

Literatuur

Zoutleeuw in de Middeleeuwen. Stadsontwikkeling in de Nederlanden / Jelle Lisson. – Gent : Academia Press, 2015. – 285 p. – (Stadsgeschiedenis). ISBN 90-382-2470-2. ISBN 978-90-382-2470-1

Zoutleeuw : een toponymisch-geschiedkundige studie / door Paul Kempeneers. – Leuven : Instituut voor Naamkunde, 2003. – XII, 308 p. : ill., krt. ; 24 cm. – (Nomina geographica flandrica. Monografiee͏̈n ; 19) (Onomastica Neerlandica). ISBN 90-429-1366-5 (pbk.)

Rekeningen van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw (1405, 1452-1599) / door Lieve De Mecheleer. – Brussel : AWLSK, 1997. – 660 p. ; 27 cm. – (Fontes historiae artis neerlandicae ; 3). Omslagtitel: Rekeningen van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw. – Met index, lit. opg. ISBN 90-6569-661-X (geb.)

De Sint-Leonarduskerk…hart van Zoutleeuw / E. Vandeput. – Herz. dr. – Zoutleeuw : E. Vandeput, 1986. – 136 p. : ill. ; 21 cm + vouwblad. 1e uitg. 1978.

De Lelikens wten Dale : rederijkerskamer van Zoutleeuw / E. van Autenboer. In: Eigen schoon en De Brabander : orgaan van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van West-Brabant en van den Gidsenbond der gouw Brussel: vol. 68 (1985), afl. 7-9 (juli-sep), pag. 249-270.

De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw / [door] E. Vandeput. – Zoutleeuw : [s.n.], 1978 (Zoutleeuw : Drukkerij Peeters). – 109 p. : ill. ; 21 cm + 1 plattegrond. Met lit. opg. (Pbk)

Het Stadhuis van Zoutleeuw / L. Gysens. – Zoutleeuw : L. Gysens, [1975]. – 39 p. : ill. ; 21 cm. Bibliography: p. 39. : 50.00F

Zoutleeuw : kunstschrijn van Brabant / [door A. Leyssens]. – Brussel : Toeristische Federatie van Brabant, 1970. – 64 p. : foto’s. ; 15 cm

Zout-Leeuw : de “Stad” en de Kerk / [door] St. L. Prenau. – Antwerpen : Buschmann, 1901. – 32 p. : ill. ; 26 cm

Gids voor de bezoekers der kerk van Zout-Leeuw / P.V. Bets. – Thienen, 1888. – 40 p. ; in-8