Aarschot / Aerschot


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 66-67.

Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle / plans d[e] Jacq. de Deventer ; executés sur les ordres de Charles-Quint en de Philippe II ; reproduits en fac-simile chromographique par l’Institut national de géographie, à Bruxelles ; publ. commencée par Ch. Ruelens et continuée sous la dir. de Ém. Ouverleaux [et] J. van den Gheyn. – Bruxelles : Weissenbruch [etc.], 1884-1924. – 24 livr. ; fol. Livraison 11: Aerschot, par Ed. van Even.
Plaatsingscode UB Leiden: DOUSA p89 3001

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 109.

Literatuur

Het Hageland : van Aarschot tot Zoutleeuw / Raymond Billen. – Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2002. – 160 p. : ill., krt. ; 22 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5826-161-1

Beschryvinghe der stadt Aerschot / door Rumoldus Jacobus Wetz ; wedersamenst. door Willy Schroeven. – [Aarschot] : Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, 1996

Het Hertogdom Aarschot onder Karel van Croy (1595-1612) : kadasters en gezichten / door Bart Minnen ; met inl. van Jean-Marie Duvosquel. – Brussel : Gemeentekrediet van België, 1993. – 397 p. : ill. ; 35 cm. – (Albums De Croÿ ; [4]). Met lit. opg. en index.. ISBN 90-5066-121-1

Diest, Aarschot en Zichem : De Demersteden en hun heren vóór het einde van de zestiende eeuw / R.A. van Uytven. – Assen [etc.] : Van Gorcum, 1988. – p. 183-192, in: De heerlijke stad : achtste colloquium “De Brabantse Stad”, Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987: (1988), p. 183-192.

Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot / Aarschotse Kring voor Heemkunde. – 1 (1976) – …. – Aarschot : Aarschotse Kring voor Heemkunde, 1976-…. – 24 cm

Kort begryp van de stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het beêldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiaele Kercke miraculeuselyck rustende : met eenige gebedekens tot haeren lof … – Tot Brussel : by J.B. Jorez, 1766. – 80 p. ; in-8