Lieven Ferdinand de Beaufort

Fort St. Anna (bij Hulst), 9 oktober 1675 – Middelburg, 9 november 1730

De Beaufort studeerde te Franeker en Utrecht. Hij promoveerde in de rechten op De advocatis (1695). Na advocaat in Den Haag geweest te zijn, werd hij in 1701 pensionaris van Sluis en in 1712 raad van Tholen. In 1715 bekleedde hij de functie van gecommitteerde bij de Staten van Zeeland en in 1716 was hij raadsheer van de Zeeuwse admiraliteit. Daarnaast publiceerde hij politieke en juridische tractaten. Hij schreef een uitvoerige, maar goed leesbare biografie van prins Willem van Oranje. Deze verscheen echter na zijn dood en zonder zijn naam. Door de tijdsomstandigheden – het was tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk – hoefde hij geen rekening te houden met een regerende dynastie en kon hij dus des te vrijer zijn mening over Oranje uiten. Dat betekent dat hij kritische kanttekeningen maakte bij het streven van de prins, wat aan de andere kant zijn waardering voor Oranje weer des te waardevoller maakt. Sterke punten in de biografie zijn daarnaast de juridische deskundigheid en belangstelling van De Beaufort, evenals zijn kennis  van zaken in Zeeuwse en maritieme aangelegenheden.

Anton van der Lem

Historisch werk

Het leven van Willem de I Prins van Oranje … / geschreven door “****”. – Leyden : Samuel Luchtmans ; Middelburg : Leendert Bakker, 1732. – 3 dl. : ill. ; in-8.

Literatuur

Van der Aa, II, 1, 213-24

NNBW, VI, 83-84 De Beaufort : geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876 / door Rob Melchers. – Hilversum : Verloren, 2014, ©2014. – 308 pagina’s : illustraties ; 25 cm. Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht. – Met literatuuropgave, register.  ISBN 978-90-8704-430-5 (gebonden). De biografie op pp. 96-102.

The ideological origins of the Batavian revolution : history and politics in the Dutch republic 1747-1800 / [by] I. Leonard Leeb. – The Hague : Nijhoff, 1973. – x, 300 p. ; 24 cm
Based on the author’s thesis, Columbia University. – Bew. proefschrift Colombia University. – Bibliography: p. [289]-295. ISBN 90-247-5157-8

Grondvester of belager der vrijheid? Willem van Oranje in de ban der achttiende-eeuwse tegenstellingen / G.J. Schutte, in: Willem van Oranje in de historie, 1584-1984 : vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving / onder red. van E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen. – Utrecht : HES, 1984. – 233 p. : ill,portr. ; 23 cm
Met lit. opg., reg. ISBN 90-6194-244-6, pp. 63-90.

Uit de schaduw in ‘t grote licht : kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek / Rudolf Dekker. – Amsterdam : Wereldbibliotheek, cop. 1995. – 287 p. : ill. ; 22 cm. – (Historische reeks)
Met lit. opg., reg. ISBN 90-284-1680-3. Hierin wordt op p. 162 de autobiografie van De Beaufort vermeld.