Geel


Literatuur

Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel / uitg. door het Geels Geschiedkundig Genootschap. – 1 (1962) – …. – Geel : Geels Geschiedkundig Genootschap, 1962-…. – 24 cm. Verschijnt 1× per jaar. – Ook o.d.t.: Geel jaarboek …. – Register 1 (1962) – 5 (1966).

Gelenaars van alle tijden, 1500-2000 / met bijdr. van Willy Andries … [et al.]. – Geel: Stadsbestuur van Geel, 2000. – 402 p. : ill. ; 31 cm
Rugtitel: Gelenaars van alle tijden. – Lit.opg.: p. 397-400.

Gheel vermaerd door den eerdienst der Heilige Dimphna : geschied- en oudheidskundige beschryving der kerken, gestichten en kapellen dier oude vryheid / door P.D. Kuyl. – Antwerpen : Buschmann, 1863. – [VII], 396, 151 p. : ill. ; 27 cm. Reg.