Ulloa, Alfonso

?,? – Venetië, tegen 1580

Alfonso Ulloa was de zoon van een Spaanse kapitein die met Karel V naar Afrika trok. Al jong kwam hij naar Italië, waar hij diende in het leger van Ferrante Gonzaga, partijman van Filips II in Italië, maar tegelijkertijd een vijand van de hertog van Alva. Aan Gonzaga wijdde Ulloa een partijdige biografie. Daarnaast had hij veel letterkundige belangstelling en leerde hij de klassieke talen. Het Italiaans beheerste hij als zijn moedertaal: hij publiceerde in het Spaans en het Italiaans en heeft werken uit het Spaans en Portugees in het Italiaans vertaald. Zijn levensbeschrijving van keizer Karel V is ook in het Nederlands verschenen; in deze Nederlandse uitgaven heet de auteur Alfonso de Ulloa.  Zijn boek over het krijgsbedrijf van Alva in de Nederlanden is lang beschouwd als het werk van Alonso dUlloa , maestro del campo in het leger van Alva, maar dit is een vergissing. De auteur Ulloa is nooit in de Nederlanden geweest en begaat in ondergenoemd werk zovele onnauwkeurigheden dat hij door hedendaagse historici niet meer als bron te gebruiken is. Hij schreef ook een biografie van

Anton van der Lem

Historisch werk in verband met de Tachtigjarige Oorlog

Vita del valorissimoso e gran capitano Don Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta, &c. / descritta dal signor Alfonso Vlloa … – In Venetia : appresso Nicolò Beuilacqua, 1563. – [10], 187 fol. ; 21 cm

Commentarios de la guerra, que … Alua … ha hecho contra Guillermo de Nansau … en las tierras baxas … Juntamente … la muerte del Pr. de Condè, la uenida del gran Turco Soliman en Vngria … / A. de Ulloa. – Venecia : D. de Farris, 1569. – 4 .
Plaatsingscode KB Den Haag: 809 G 1 [2]

Commentari del sig. Alfonso Vlloa, della gverra, che il sig. don Fernando Alvarez di Toledo dvca d’Alva, … ha fatto contra Guglielmo di Nansau principe di Oranges. : Et contra il conte Lodouico suo fratello, et altri ribelli di suo maestà Catolica nelli paesi Bassi, che comunemente si chiamano Fiandra. L’anno MDLXVIII. : insieme con le cose occorse tra la Reina d’Inghilterra, l’Ambasc. Catolico appr. quella Maestà : et quel, che piu auuenne fino alla morto del principe di Condè in Francia questo anno MDLXIX. – In Venetia, : appresso Bolognino Zaltieri, 1570. – [16], 101, [1] p. ; in-4. – * 4 2* 4 A-M 4 N 2
Plaatsingscode UB Leiden: 1367 F 2

Commentaire premier et second, contenant le voyage du duc d’Albe en Flandres, avec l’armée Espaignole:et la punition faite du comte d’Aihumont, et autres, et la guerre comme elle s’est passée contre le Prince d’Orange … l’an de grace 1568 / A. de Ulloa ; [Trad. de l’italien]. – Paris : par Jean Dalier, 1570. – in-8. Vertaler : F. de Belleforest. [Zie: Bibliographie de la littérature franaise du seizième siècle / Alexandre Cioranescu – Paris : Klincksieck, 1959, nr. 3414]
Plaatsingscode UB Universiteit van Amsterdam: O 62-1255
Plaatsingscode KB Den Haag: 3096 G 17-18

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabéthique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se soint fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes : ouvrage entièrement neuf / réd. par une Société de Gens de Lettres et de Savants ; [gedeeltelijk bew. door C.M. Pillet]. – Paris : Michaud Frères, 1811-1828. – 52 dl.: Deel 47, pp. 163-164.
Plaatsingscode UB Leiden: TIELE BIO 14 1147

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Robert Fruin, Verspreide Geschriften (11 dln., Den Haag, 1900-1905) VII, 235 : Gachard vergist zich; VG VIII, 328 : Bakhuizen beweert trots ontdekt te hebben dat het twee verschillende Ulloas zijn, maar Michaud, Biographie Universelle , wist al beter.