Filips II vervallen verklaard van de heerschappij

Placcaet vande Staten generael vande geunieerde Nederlanden: byden welcken … men verclaert den coninck van Spaegnien vervallen vande Ouerheyt ende Heerschappije van dese voors. Nederlanden : … – T’Antwerpen : ten huyse van Christoffel Plantijn, 1581. – [22] p. ; in-4. v.d. Wulp 515.
Plaatsingscode UB Leiden: 1056 F 45

A1r A1v A2r A2v A3r A3v A4r A4v B1r B1v B2r B2v B3r B3v B4r B4v C1r C1v C2r C2v C3r C3v Schutvel