Albada, Aggaeus van

Ca. 1525/1530? – 1587

Fries jurist en diplomaat

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1852) 133-136 Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek V I (Leid en , 1924) 21-23 (A.W.Sijthoff)

Aggaeus van Albada (c.1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid / Wiebe Bergsma. – Groningen : [s.n.], 1983 (Meppel : Krips repro). – x, 226 p. : ill. ; 25 cm. Proefschrift Groningen. – Bibliography: p. 206-222. – Met index.

Bergsma, W., `Schwenckfeld in the Netherlands: Agge van Albada (c. 1525-1587)’, in: P.C. Erb red., Schwenckfeld and Schwenckfeldianism (Pennsburg, 1986) …-…

Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming / door Christiaan Sepp. – Leiden : Brill, 1879. – VII, 189 p. Bevat: Jean Taffin ; Pieter de Zuttere, gezegd Overhaag ; Agge van Albada. – Met reg.

Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und Andere, aus den Jahren 1579-1584 / Max Lossen ; hrsg. von Dr. Ernst Friedländer. – Bonn, 1875. – [5] kol. ; 29 cm. Boekbespreking in: Theologisches Literaturblatt; 10. Jahrgang, no. 10, 9 Mai 1875, kol. 218-222.

Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und Andere, aus den Jahren 1579-1584 / hrsg. von Ernst Friendlaender. – Leeuwarden : Kuipers, 1874. – XVIII, 149 p. ; 23 cm

Aggäus Albada und der Kölner Pacificationscongresz im Jahre 1579 / von Max Lossen. – [Leipzig : Brockhaus], [ca. 1875]. – p. [277]-362. ; 18 cm