Nigri, Filips

Boulogne-sur-Mer, ca. 1490 – Brussel, 4 januari 1563

Lid van de Raad van State onder Karel V en Filips II. Naamsvarianten: Le Noir, de Campo

Biografie

Filips Nigri was de zoon van Simon Le Noir, thesaurier van de koning van Frankrijk. Hij studeerde in Parijs en werd licentiaat in beide rechten aan de universiteit van Poitiers. Daarna vielen hem vele kerkelijke ambten en beneficiën ten deel: apostolisch protonotarius, aartsdeken en kanunnik van Terwaan, kanunnik van de kathedralen van Luik en Kamerijk etc. Deze werden door wereldlijke benoemingen gevolgd: in 1522 werd hij raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, op 18 januari 1532 kanselier van de Orde van het Gulden Vlies, en op 31 mei raadsheer in de Raad van State en Geheime Raad. In zijn aanstellingspapieren werd vermeld dat het aantal raadsleden doorgaans te laag was door de afwezigheid van verschillende benoemde heren; Nigri werd daarom nadrukkelijk verplicht de vergaderingen bij te wonen. Vanwege zijn grote kennis en onderhandelingstalenten werd hij op tal van binnen- en buitenlandse missies gestuurd. Zo maakte hij deel uit van de delegatie naar Engeland, die het huwelijk moest bewerkstelligen tussen Maria Tudor en Filips II. Als kanselier van de orde van het Gulden Vlies was hij degene die de preken moest houden op de kapittels van de orde. Ook onder Filips II komt zijn naam als participerend raadslid op de rekeningen van de Raad van State voor, al is zijn aanstelling door Filips II niet formeel herbevestigd. Nigri was verder betrokken bij de oprichting van de nieuwe universiteit van Douai . Tenslotte werd hij door Filips II voorgedragen en door de paus benoemd tot eerste bisschop van het nieuwe bisdom Antwerpen. Door het verzet in Antwerpen en Brabant tegen de vestiging van de nieuwe bisdommen, is hij echter niet tot bisschop gewijd.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XIII (Haarlem, 1868) 260 (s.v. Nigre)

Biographie Nationale de Belgique XV (Bruxelles, 1899) 734-737 (Ch. Piot) (s.v. Nigri)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Michel Baelde, Collaterale raden (Brussel, 1965) 290-291 en passim