Brussel / Bruxelles

N as sau-paleis

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 70-75.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 52, 55-56.

Literatuur

Antwerp and Brussels as inter-European spaces in news exchange / Paul Arbl as ter. – p. 193-205. In: The dissemination of news and the emergence of contemporaneity in early modern Europe: (2010), p. 193-205. In: Pt. 3, Inter-European spaces and moments.

Werner Thom as : ‘Brussel: de Grote Markt. Het juk van de vreemde overheerser’, in: België, een parcours van herinnering / onder red. van Jo Tollebeek (hoofdred., Geert Buelens … [et al.]. – Amsterdam : Bakker, 2008. – 2 dl. : I, 96-109

A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt / Margit Thøfner ; [ed. Herman Roodenburg … et al.]. – Zwolle : Waanders, cop. 2007. – 376 p. : ill. ; 25 cm. – (Studies in Netherlandish art and cultural history, ISSN 1872-9932 ; vol. 7). Met index, lit. opg. ISBN 90-400-8295-2 geb. ISBN 978-90-400-8295-5 geb.

Madrid y Brusel as : relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634). – Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2005. – 375 p. ISBN 90-5867-436-3

Histoire de Bruxelles : biographie d’une capitale / Georges-Henry Dumont. – Bruxelles : Le Cri, 1999. – 475 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg.

Margit Thøfner, `The court in the city, the city in the court. Denis van Alsloot’s depictions of the 1615 Brussels “ommegang”‘, in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 185-207

De Brussels e Hofwijk: archiefbewaarplaatsen in een uniek kader : tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Rijksarchief / [auteur André Vanrie ; vert. Raymond Doms]. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1996. – 71 p. : ill. ; 30 cm. – (Dossiers. 2de reeks ; 12)
Rugtitel: Archiefbewaarplaatsen in een uniek kader. – Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (24 oktober 1996-13 december 1996).

J. Decavele, `Vroege reformatorische bedrijvigheid in de grote Nederlandse steden: Claes van Elst te Brussel, Antwerp en, Amsterdam en Leiden (1524-1528)’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 70/71 (1990) 13-29

Karin Van Honacker, `Reorganisatie in Brussel of de strijd om de privileges. Het conflict tussen de ambachten en de aartshertogen van 1619′, in: Bijdragen tot de Geschiedenis 73 (1990) 299-313

Parma e Bruxelles : committenza e collezionismo farnesiani alle due corti / Bert W. Meijer. – [Parma] : Silvana Editoriale, 1988.

Brabants calvinisme in opmars: de weg naar de calvinistische republieken te Antwerp en, Brussel en Mechelen, 1577-1580 / G. Marnef. – In: Bijdragen tot de geschiedenis, ISSN 0006-2286: vol. 70 (1987), pag. 7-21.

Guido Marnef, `Het protestantisme te Brussel, ca. 1567-1585′, Tijdschrift voor Brussels e geschiedenis 1 (1984) 57-61

G. Janssens, Verbondsakten konden de verdeeldheid niet verbergen : as pecten van politiek eenheidsstreven in de Nederlanden van de Pacificatie van Gent tot de Tweede Unie van Brussel (1576-1577) (Z.pl., 1984)

Le protestantisme à Bruxelles : des origines à la mort de Léopold I / introd. et catalogue par E.M. Braekman ; avant-propos par L.A. Rocteur. – Bruxelles : Bibliothèque Royale Albert I, 1980. – X, 127 p. : ill. ; 26 cm. – (Catalogues d’expositions organisées à la Bibliothèque Royale Albert Ier ; C 170). Exposition organisée à l’occ as ion du cent septante-cinquième anniversaire de la reconnaissance de l’Eglise Protestante de Bruxelles par les pouvoirs publics; Bruxelles, Bibliothèque Albert Ier du 16 février au 27 mars 1980 – keerzijde titelblad. – Catalogus van de tentoonstelling gehouden 16/2 – 27/3/1980. – Literatuuropgave: p. 63-67.

Le martyrologe Courtraisien et le martyrologe Bruxellois / par A.L.E. Verheyden ; préf. de Léon-E. Halkin. – Vilvorde : Allecourt, 1950. – 122 p. ; 22 cm. Lit. opg.: p. 107-109. – Indices.

R. Bijlsma, Beschrijving eener verzameling stukken van de Spaansch-Nederlandsche regeering te Brussel : (waarschijnlijk behoord hebbende tot de papieren, door de partij van den opstand verkregen in september 1576 en augustus 1577) (Z.pl., 1923])

J.C. de Jonge ed., De Unie van Brussel des jaars 1577 (‘s-Gravenhage, 1825). Bevat tevens een aanhangsel in het Frans.

Oude drukken

Den luyster ende glorie van het hertoghdom van Brabant, her-stelt door de genealogique beschryvinghe van desselfs souveryne princen, ende door het ontdecken van den schat der privilegien, ordonnantien, ende soo rechts, en staet-kundige, als oeconomique reglementen der stadt Brussel … = El lustro y la gloria del ducado de Brabante … = Le lustre et la gloire du duché de Brabant … – Brussel, [1699]. – 3 dl. ([32], 188, 193, [1], 192, [4] p.). : ill. ; in-2
Auteur: J.B. Ansems. – Voortitel: El tesoro de los privilegios de la villa de Brussel as dedicado al Rey nuestro señor, le tresor des privileges de la ville de Bruxelles dedié au Roy = Den schat der priuilegien vande stadt Brussel opgedraghen aen den Koningh.
Plaatsingscode UB Leiden: 417 B 4; 1217 A 16 (met Spaanse en Franse opdracht)

Ghestroyt tot Brussel den derden september 1629. – Z.pl., z.n., 1629. – 1 p. ; plano. Petit 1594.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3456

Articles et conditions du traicté, arresté, et conclu, entre M. le Prince de Parme… et la Ville de Bruxelles … le 10e de Mars 1585. A Liege, chez Gualthier Morberius …. 1585
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 605 (Tiele 392 ; Niet in Knuttel).

Lettres de monseigneur le prince de Parme, Plaisance, &c : lieutenãt, gouuerneur, ÿ& capne. general pour le roy, en ses pays d’emb as , addressantes aux bourguemaistres, escheuins, conseil, ghuldes, & bourgeois manans & habitans de la ville de Bruxelles: par lesquelles son Exce. leur presente la grace de sa Mate: moyennant leur reconciliation / Alessandro Farnese. – Mons en Haynault : R. Velpius, 1580. – [14] p. ; 16 cm. Signatures: Ap4sBp3s. – A proclamation, signed: De Soignyes le 6. d’octobre 1580. Signé Alexandre. Et plus b as Le V as suer. – In ‘t hollandsch bij Bor, II: 223.
Plaatsingscode KB Den Haag: Pamflet 547