Adriaensz, Jaspar

? – Jemmingen, 21 juli 1568

Cartograaf.

Biografie

Jaspar Adriaensz was een van de eerste cartografen in Nederland die de driehoeksmeting toepasten. Hij was als gezworen landmeter in dienst van Schieland. Daarnaast vinden we hem in Den Haag als schrijnwerker, leproosmeester en binnenvader van het weeshuis. Hij moet actief zijn geweest als calvinist, want bij de komst van Alva week hij uit naar Duitsland. Daar sloot hij zich aan bij de opstandelingen en sneuvelde in het leger van Lodewijk van Nassau bij Jemmingen. Daarvóór was hij al voor de Raad van Beroerten gedaagd en bij sententie van 20/25 mei 1568 veroordeeld tot verbanning en confiscatie van zijn goederen.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1852) 93

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek I (Leid en , 1911) 32 (A.W.Sijthoff) S. Groenveld, A.H. Huussen jr., `De zestiende-eeuwse landmeter Jaspar Adriaensz. en zijn kartografisch werk’, Hollandse Studiën 8 (1975) 131-177