Petrus en Paulus


Naamsvarianten

Geschiedenis

Feestdag en attribuut

29 juni

Patroon van

Bijzonderheden in de Nederlanden

Op 29 juni 1867 heeft paus Pius IX ter gelegenheid van het achttiende eeuwfeest van het martyrium van Petrus en Paulus de martelaren van Gorcum heiligverklaard, tot grote voldoening van de Nederlandse katholieken:

En zie! nu Pius Gorkums rij
Van helden kroont op ‘t Eeuwgetij
Daar staat als krijgswacht om ‘t altaar
De keur van Neêrlands jong’lingsschaar!

(Geciteerd naar: Wim Vroom, `De martelaren van Gorcum’, in: N.C.F. van Sas, Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen, 106-117, 113).

Literatuur