Renesse van Wulven, Jan van

Nederlands edelman en medestander van Brederode

?, ? Utrecht, onthoofd na 3 juli 1568

Biografie

Jan van Renesse van Wulven was de zoon van Gerrit van Renesse van Wulven en Geertruid van der Haar. Het geslacht Renesse was een van de invloedrijkste families in het bisdom Utrecht. Jan werd dan ook al op negenjarige leeftijd kanunnik van het Utrechtse domkapittel. Op 15 juni 1565 deed hij afstand van deze waardigheid ten gunste van zijn broer George. Naar de mening van J.W. te Water tekende hij het Verbond der Edelen, dat hij tot zijn dood toe trouw is gebleven. Hij diende onder Hendrik van Brederode, die hem in 1567 met enkele troepen in Vianen achterliet. Vandaaruit deed hij een inval in Utrechts gebied, waarbij hij gevangen genomen werd en op het Utrechtse kasteel Vredenburg werd vastgezet. Op last van de hertog van Alva werd hij op 3 juli 1568 ter dood veroordeeld en kort daarna onthoofd. Hij was gehuwd met Aleida van Bronkhorst en Batenburg, die zich wijselijk uit de voeten had gemaakt.

Anton van der Lem

Literatuur

Jan Renesse van Wulven ontbreekt in de biografische woordenboeken

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 471

Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat, in de jaaren 1565-1567. : Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld / door Jona Willem te Water … – Te Middelburg : By Pieter Gillissen, 1776-1796. – 4 dl. : ill. ; in-8. I. (1776); II. (1779); III. (1795); IV. (1796). Deel III, pp. 256-258

Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt … Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien. / Nu eerst in ‘t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. – Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot …, 1735. – XXII, [6], 484, [16] p. : gegrav. titelbl. ; in-8. – Û 1 * 8 2* 6 A-2H 8 2I 2. B lz. 317.