Pater, J.C.H. de


Werken betreffende de Tachtigjarige Oorlog

Verg. … … Critisch Bulletin 12 (1941) 106-108 (bespreking door ?)

`Een nieuw boek over onzen Opstand’, Critisch Bulletin 14 (1947) 76-82. Bespreking van: J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat (Amsterdam, 1946)

Verg.: H.A. Enno van Gelder, `Minder bekende historische figuren’, Critisch Bulletin 14 (1947) 510-513

`Een figuur van het tweede plan’, Critisch Bulletin 15 (1948) 422-424. Bespreking van: P.J. Bouman, Johan Maurits van Nassau (Utrecht, 1947)

`Tolerantie en intolerantie’, Critisch Bulletin 15 (1948) 513-517. Bespreking van: H.A. Enno van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst. I. van 1572 tot 1619 (Haarlem, 1947)

`Vijf eeuwgetijden’, Critisch Bulletin 16 (1949) 185-187. Bespreking van: H.A. Enno van Gelder, Vijf eeuwgetijden (Amsterdam, 1948). Over 1548, 1648, 1748, 1848, 1948.

`Willem van Oranje’, Critisch Bulletin 17 (1950) 266-269. Bespreking van: Henriette L.T. de Beaufort, Willem de Zwijger (Rotterdam, 1950)

Archief

De wetenschappelijke nalatenschap van De Pater is door zijn zoon .. de Pater in …. geschonken aan de universiteitsbibliotheek Leiden. Van deze collectie is een plaatsingslijst collectie De Pater beschikbaar.