Oldenzaal


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 398.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 157.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 208 (W. Nagge, Weghwijser door de Provincie Overyssel, 1724), p. 208.

Literatuur

‘Gott betert desen tidt’ : Jonker Sweder Schele: ooggetuige van de Tachtigjarige Oorlog / Adri de Bakker, Dick Schlueter. – Oldenzaal : Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruyn, 1995. – 177 p. : ill. ; 23 cm
Met lit. opg., reg. ISBN 90-6693-075-6

Kaarten en plattegronden uit de periode 1572-1867 van Oldenzaal / Ahlers, Hartong, Oude Essink Nijhuis. – derde, ongew. dr. – [Oldenzaal : s.n.], [1993]

Relatione dell’ impresa di Oldensel’ e di Linghen : fatta dall Ill … Signore Marchese Spinola, nella Provincia di Frisia quest’ anno 1605. alli 10. e. 18. Agosto. – Fiorenza : G.A. Caneo, 1605. – ill. ; 8 °

Triumphus qvo carmine heroico decantatvr insignis victoria occvpatarum urbium : Berck. Mevrs. Groll. Bredvord. Oldenseel. Enschede. Oetmars. Lingen. Ab … ducibus, D. Mauritio, & D. Gulielmo; comitibus in Nassau, &c. anno M.D.IIIC. … honoris ergo scriptus ab Herone à Schingen Phrysio occidentali. – Franeqverae, : e typographco Abeli Vibieni., 1597. – [6] bl. ; in-4. Titel in randlijst. – Van Alphen 35