Does, Jacob van der

Leiden?, ca. 1500 – Rhoon, 1577

Hollands edelman, verdediger van Leiden

Biografie

Sinds 1541 komt jonkheer Jacob van der Does voor als vroedschap of schepen van Leiden. Tevens werd hij beschreven als lid van de Ridderschap in de Staten van Holland. Na de omwenteling in Holland in 1572 maakte hij deel uit van de ‘Raad nevens Zijne Excellentie’. Als inwoner van Leiden liet hij zich sterk gelden tijdens het beleg: als edelman en oudregent speelde hij een actieve rol tijdens het crisisberaad dat regelmatig werd gehouden en waarin hij met zijn veel jongere neef Jan van der Does tot de partij van de volhouders behoorde. Gezien zijn hoge leeftijd was Jacob van der Does niet meer actief als militair maar zijn kalmte en vastberadenheid hadden een heilzame werking in de soms chaotische vergaderingen. Na de dood van de gouverneur van de stad, Dirk van Bronkhorst , op 6 september, nam Jacob van der Does diens functie over, op verzoek van de voorzittende burgemeester Pieter Adriaensz. van der Werff. Het was een grote voldoening voor hem toen de prins van Oranje hem op 12 september in die functie bevestigde, samen met zijn neef Jan van der Does. Na het ontzet van Leiden kwam hieraan geen einde en bleef Jacob van der Does gecontinueerd als bevelhebber van de vesting. Jacob van der Does was de vader van Pieter van der Does.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden IV (Haarlem, 1858) 211

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek :

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VI (Leiden, 1924) 422 (P.J. Blok)