Land van Waas

De rol van het Land van Waas in het beleg van Antwerpen , door Jelle van Goethem. Masterproef voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep nieuwe geschiedenis tot het behalen van de academische graad van Master in de geschiedenis. Universiteit Gent 2009-2010.

Copye van seeckere brief, gheschreven in ‘t legher tot Assenede den dertighsten Julij 1644 : Myn heere, de wercken gaen in ‘t Land van Waes soo gherust ende sonder vyandt te sien, soo vlijtigh voort. – ‘s-Gravenhage : Ludolph Breeckevelt, 1644. – 1 p. ; plano. Petit 2238.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4705