Hof van Friesland

Het Hof van Friesland behield zijn vorig rechtsgebied bij de nieuwe instructies van 1588, 1597 en 1602. Hoewel het zijn politieke bevoegdheid verloren had, bleef het toch zijn onafhankelijkheid tegenover de Staten volhouden. De grote revisie van de vonnissen werd nader geregeld. 

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 266-267.