Zichem


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 86.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 119 (Sichenen).

Literatuur

zie ook: Diest en Scherpenheuvel

Filips Willem, prins van Oranje, heer van Diest, 1554-1618 /Michel Van der Eycken red. Met bijdragen van Miet Adriaens, Ziggy Adriaensens, Hans Cools, Gustaaf Janssens, Johan Van der Eycken, Michel Van der Eycken, Petra Vanhoutte. – Amsterdam : Amsterdam University Press. – 196 p. : gekleurde ill. ; 20 p. ISBN 978 94 6298 853 8. Hierin o.a.: De inname van Zichem (1578), pp. 47-48.

Diest, Aarschot en Zichem : De Demersteden en hun heren vóór het einde van de zestiende eeuw / R.A. van Uytven. – Assen [etc.] : Van Gorcum, 1988. – p. 183-192. In: De heerlijke stad : achtste colloquium “De Brabantse Stad”, Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987: (1988), p. 183-192.

Clementine en De heiligen van Zichem / Ernest Claes ; [met houtsneden van Henri van Straten en Edgard Tytgat]. – Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1954. – 108 p. : ill. ; 19 cm. – (Wereld-boog ; nr. 45)

De heiligen van Zichem / door Ernest Claes ; frontispice door Luc. de Jaegher. – 3e dr. – Amsterdam [etc.] : Wereldbibliotheek, 1943. – 62 p. : ill. ; 17 cm. Oorspr. uitg.: 1931.