Pieter Lodewijk Muller

Koog aan de Zaan 9 november 1842 – Gardone Riviera (It.) 25 december 1904

Biografie

Nederlands historicus. Muller studeerde in Leiden bij Robert Fruin. Pas gepromoveerd ondernam hij reizen naar buitenlandse archieven met het oog op bescheiden van belang voor de Nederlandse geschiedenis. Later werd Muller hoogleraar te achtereenvolgens Groningen (1878) en Leiden (1883). Hij heeft tal van publicaties en bronuitgaven over de de beginfase van de Opstand verzorgd. Met name hield Muller zich bezig met de periode 1576-1585. Mullers bekendste werk is waarschijnlijk Onze Gouden Eeuw uit 1896. Hij geldt als degene die met dit boek de term Gouden Eeuw in zijn moderne aan de Republiek gerelateerde betekenis lanceerde. Erik Swart

Literatuur

S. Muller Fzn, ‘Levensbericht P.L. Muller ‘, in: Jaarboek KNAW (Amsterdam 1905) 3-31
H.T. Colenbrander, ‘ Levensbericht van Pieter Lodewijk Muller’ , in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkund e 1904-1905 (Leiden 1905) 266-317 Hajo Brugmans, ‘ Muller, Pieter Lodewijk ‘, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboe k VII (Leiden 1927) 898-900 ​​