Carnero, Antonio

Fronteira, ? – ?, na 1624

Krijgsman en kroniekschrijver

Carnero was Portugees van geboorte, ‘procurador’ van de orde van Calatrava en sedert 1585 gedurende twaalf jaar kwartiermeester van de Spaanse legers in de Nederlanden. Zijn kroniek beslaat de periode vanaf het vertrek van Filips II naar Spanje in 1559 tot het sluiten van het Twaalfjarig Bestand in 1609. Hij ondertekende zijn kroniek in Brussel in 1624.

1. Historia de las gverras civiles qve ha avido en los Estados de Flandes des del año 1559. hasta el de 1609. y las cavsas de la rebelion de dichos estados / recopilada y escrita por el contador Antonio Carnero, que lo ha sido de los exercitos de dichos Estados – En Bruselas : en casa de Ivan de Meerbeque, 1625. – [6], 565, [6] p.; fol.
Plaatsingscode UB Leiden: 1012 A 17 en 1436 A 5 (met kaart van de zeventien Nederlanden).

Gedeelten hieruit in Nederlandse vertaling in: Johan Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog (Zutphen, 1933), hoofdstuk IV-V, VIII, X, XII-XV, XVII-XVIII. Verg. blz. 411: uitgave wemelt van drukfouten.

Literatuur

Fruin, VG III, 227, 232, 240, 247; VII, 208, 379; VIII, 361vv.; IX, 95

Enciclopedia universal ilustrada , dl. 11, 1181 (Carneiro).

Alba : general and servant to the crown / editors Maurits Ebben, Margriet Lacy-Bruijn, Rolof van Hövell tot Westerflier ; advisory committee: Jaap R. Bruijn, Alastair Duke, Simon Groenveld. – Rotterdam : Karwansaray Publishers, 2013, p. 342.

De Historia de las guerras civiles […] en Flandes y las causas de la rebelión de dichos estados van Antonio Carnero (1625) / Gustaaf Janssens. In: De Nederlandse Opstand in cultuurhistorisch perspectief; [red.: M.B. Smits-Veldt … et al.; met bijdragen van J.J. Woltjer … et al.]. Speciaal nr. van: Zeventiende eeuw: vol. 10 (1994), no. 1, p. 65-72.