Renesse van Wulven, Gerrit van

Nederlands edelman, lid van het Verbond der Edelen

?, 1509 – Utrecht, 25 augustus 1568

Gerrit van Renesse was slotvoogd van het kasteel van Woerden en daarna raadsheer in het Hof van Holland en raadsheer in het Hof van Utrecht. Hij sloot zich aan bij het Verbond der Edelen en prees de nieuwe religie. Hierom werd hij op 5 augustus 1568 veroordeeld tot de doodstraf en verbeurdverklaring van zijn goederen. Op 25 augustus 1568 werd hij te Utrecht onthoofd.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVI (Haarlem, 1874) 250-251

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat, in de jaaren 1565-1567. : Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld / door Jona Willem te Water … – Te Middelburg : By Pieter Gillissen, 1776-1796. – 4 dl. : ill. ; in-8. Deel III, p. 246 vlg.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: / uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. – Te Amsterdam, : by Isaak Tirion, 1749-1759. – 21 dl. : ill. ; in-8
Auteur is Jan Wagenaar. – Franse titel : Vaderlandsche historie. – Met een aanhangsel o.d.t.: Portraiten van vermaarde persoonaadien, dienende tot een aanhangsel op de Vaderlandsche historie – 1761. – Met platen en krtn. Deel V, p. 233.

I