dutch_cultuur_historieprenten_concordantie.html

Concordantie van Frans Hogenbergs historieprenten

(proef)

Overzicht van de historieprenten van Frans Hogenberg, samengesteld door D. de Vries, conservator van de Collectie Bodel Nijenhuis (kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden).

Muller = Frederik Muller, Historieprenten (nr. 413) Hog. 1 = Frans Hogenberg, Abbildungen zur Europäischen Geschichte insbes. zur Geschichte der Niederländischen Kriegen in den Jahren 1535-1600 . 334 Blätter, 1 vol., UB Leiden, COLLBN 20077 B 4 Hog. 2 = Frans Hogenberg, Afbeeldingen van veldslagen, belegeringen en andere gebeurtenissen in Europa, in 1535-1607. Met hoogduitschen, sommige ook met franschen tekst ( [Keulen], omstreeks 1570?-1607) UB Leiden: Thysiana 1445 Aitsinger = Michael Aitsinger, De leone Belgico … insuper et Fra. Hogenbergii figuris ornatus ([Coloniae], 1588) UB Leiden: 1367 D 11 Hellwig = Franz Hogenberg, Abraham Hogenberg, Geschichtsblätter . Fritz Hellwig ed. (Nördlingen, 1983) UB Leiden, kaartenzaal, sign. DOUSA p89 7401 Kinds = Karel Kinds, Kroniek van de Opstand in de Lage Landen 1555-1609 : actuele oorlogsverslaggeving uit de zestiende eeuw met 228 gravures van Frans Hogenberg (2 dln., Wenum Wiesel [2000]) Muller Hog. 1 Hog. 2 Aitsinger Hellwig Kinds 1 – – – 2 1 1 – 3 2 2 – 4 4 3 – 5 4 4 – 6 5 5 – 7 6 6 – 8 7 7 – 9 8 8 – 10 9 9 – 11 10 10 – 12 11 – – 13 12 – – 14 13 – – 15 14 – – 16 15 – – 17 16 11 51/52 18 17 – – 19 18 12 13/14 20 19 13 11/12 21 20 14 15/16 22 21 15 17/18 23 22 16 19/20 24 23 17 21/22 25 24 18 23/24