Havet, Antoine

Dominicaan, eerste bisschop van Namen

Simencour (Artois), ca. 1500 – Namen, 30 november 1578

Biografie

Antoine Havet was de zoon van een eenvoudige molenaar en mocht als enige van diens kinderen doorleren. Hij bezocht het college van Arras en trad er toe tot de dominicanen. Daarna studeerde hij filosofie en theologie aan de Sorbonne, waar hij in 1549 promoveerde. Hij genoot grote bekendheid om zijn welsprekendheid en vertegenwoordigde de provincie van zijn orde op het generaal-kapittel te Rome. Terug in de Nederlanden kozen zijn kloosterbroeders in Arras hem tot hun prior. Om zijn prediktalent werd hij verbonden aan het hof, eerst dat van Maria van Hongarije, daarna van Margaretha van Parma. Zij beval Havet aan als eerste bisschop van Namen, waarna hij op 24 mei 1562 werd gewijd. Vervolgens was hij een van de afgevaardigden uit de Nederlanden naar het Concilie van Trente, samen met François Richardot , bisschop van Atrecht, en Martinus Rythovius , bisschop van Ieper en nog drie Leuvense theologen. Na terugkeer was hij een vurig voorstander van de toepassing van de voorgenomen maatregelen in de praktijk. Eveneens met Rythovius en met Gérard de Haméricourt , bisschop van Sint-Omaars, maakte hij deel uit van de commissie die de regering moest adviseren inzake de kettervervolging. Hij behoorde tot degenen die voor de doodstraf voor hardnekkige ketters waren. Ook in zijn eigen diocees hield hij in 1570 een synode, waar hij diverse maatregelen liet afkondigen en drukken. Nadat geuzentroepen in 1572 Mechelen hadden ingenomen, namen zij Havet en Richardot gevangen. Hij werd mishandeld en kwam pas vrij tegen betaling van een hoog losgeld. Overigens had Havet zich altijd een tegenstander van de financiële plannen van Alva getoond en toen in 1576 de opstand vrijwel algemeen was, tekende ook Havet in 1577 de Unie van Brussel. Hij overleed op 30 november 1578 en kreeg een laatste rustplaats in zijn kathedraal.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII (Haarlem, 1869) 294

Biographie Nationale de Belgique VIII (Bruxelles, 1884-1885) 801-803 (Émile van Arenbergh)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570 / M. Dierickx. – Antwerpen : Standaard-Boekhandel ; Utrecht : Het Spectrum, 1950. – 347 p. : ill., krt. ; 25 cm. Oorspr. diss. Rome, Greg. – Lit. opg. – Reg.

Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw / L.J. Rogier. – Amsterdam : Urbi et Orbi, 1945-1947. – 3 dl. : ill. ; 25 cm + losse kaarten Met lit. opg en index.