David, Jan-Baptist

Rooms-katholiek geestelijke, historicus en taalkundige

Lier, 25 januari 1801 – Leuven, 24 maart, 1866

Biografie

[in voorbereiding]

Naar hem is het Davidsfonds genoemd, de katholieke tegenhanger van het liberale Willemsfonds. Als taalkundige was hij vermaard om zijn tekstedities, o.a. van Ruusbroec. De Universiteitsbibliotheek Leiden beschikt over een uitgave van de Ruusbroec, met correcties van de hand van Willem de Vreese:

[ afbeelding ]

Historisch werk

1.1 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David. –  Louvain : Vanlinthout et Vandenzande, 1840. – 2 dl. ; 22 cm

1.2 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David. – 2e éd. rev. et corr. – Louvain : Vanlinthout et Vandenzande, 1841. – 2 dl. ; 22 cm

1.3 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David …. – 3e éd. rev. et corr. – Louvain : Chez Vanlinthout et Vandenzande …, 1843. – viii, 554 p. (2 dln. in 1 bd.). : ill. ; 22 cm. 1e dr. 1840.

1.4 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David. – 4ième éd. revue et corrigée. – Louvain : Vanlinthout et Vandenzande, 1847. – VIII,460 p. ; 23 cm. Tome I. – 1e dr.: 1840.

1.5 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David. – 5ième éd. revue et corrigée, enrichie d’une carte historique de la Belgique. – Louvain : Vanlinthout et Cie, 1853. – VIII, 480 p. ; 23 cm. 1e dr.: 1840.

1.6 Manuel de l’histoire de Belgique / par J. David. – 6ième éd. revue et corrigée, enrichie d’une carte historique de la Belgique. – Louvain : Vanlinthout, 1859. – viii, 490 p., [2] bl. pl. ; 23 cm. 1e dr.: 1840.

2.1 Vaderlandsche historie / door J. David. – Leuven : Vanlinthout en Vandenzande, 1842-1866. – 11 dl. ; 17 cm. De serie werd herdrukt in de jaren 1885?-1904.

Het werk bestaat uit de volgende delen:
1: Geschiedenis van België vóór en onder het bewind der Romeinen (x + 206 p.)
2: Geschiedenis van België onder de Franken. Worsteling tegen de Romeinsche macht. Val van het keizerrijk. Het bewind der Franken. Tijdvak der Merovingers (x + 318 p.)
3: Tijdvak der Karolingers. Regeering van Pipijn. Van Karel den Groote. Van Lodewijk den Vrome. Verdeeling des rijks. Rijk van Lotharis. Hertogdom van Lotharingen (ix + 353 p.)
4: Geschiedenis van Vlaanderen (xii + 411 p.)
5: Geschiedenis van Brabant (x + 371 p.)
6: Geschiedenis van Henegou (viii + 379 p.)
7: Eerste aflevering: Geschiedenis van Namen (ix + 220 p.)
7: Tweede aflevering: Geschiedenis van Luxemburg (162 p.)
8: Geschiedenis van België onder de Burgondische heerschappij (ix + 389 p.)
9: Geschiedenis van België onder de Oostenrijksche heerschappij (xii + 414 p.)
10: Geschiedenis van België onder de Spaansche heerschappij (11 + 358 p.)
11: Geschiedenis van België onder de Spaansche heerschappij. (Eerste aflevering: 215 p.; Tweede aflevering – door Dr. A. Habets, docent geschiedenis en archivaris van Hasselt: 101 p.)

Commentaar

Presenteerde zich in deel 1 als de eerste Nederlands-talige geschiedenis van België. [Wordt vervolgd]

Literatuur

Biographie Nationale XXXV (1970) 157-160 (Lode Wils), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging I, 862-863 (Lode Wils)

Anton van der Lem, `Het nationale epos. Geschiedenis in één greep’, in: De palimpsest : Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 / onder red. van Jo Tollebeek, Tom Verschaffel, Leonard H.M. Wessels. – (2 dln., Hilversum : Verloren, 2002) I, 177-196

Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd / Lode Wils. – Leuven : Davidsfonds, 1957. – 346 p. : ill., portr. ; 20 cm. – (Keurreeks van het Davidsfonds ; nr. 67 (jrg. 1957-3)). Lit.opg.: p. 335-346.

Twee pioniers van het eerste uur : J. F. Willems, J. B. David / door R.C. Gitsberg. – Roeselare : Hernieuwen-uitgaven, [ca. 1947]. – 194 p. : ill. ; 21 cm.

Catalogue de la Bibliothèque de feu m. le chanoine David … : la vente publique … 18 Juin 1866 … sous la direction de Ch. Peeters … – Louvain : Peeters, 1866. – 84 p. ; 24 cm.
Plaatsingscode UB Leiden: PORTEF 58: 15

De verdiensten van hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche taal- en letterkunde : redevoering / uitgesproken door P. Willems. – Leuven : Vanlinthout, 1866. – 44 p. : ill. ; 22 cm
Rede bij de plechtige onthulling van Davids borstbeeld den 16 dec. 1866. – Met lit. opg,, bibliogr.