Moke, Henri Guillaume Philippe

Historicus, romancier, (hoog)leraar

Le Havre (Frankrijk), 1803 – Gent, 29 december 1862

Biografie

Henri Moke werd uit Vlaamse ouders geboren in Le Havre en blonk uit op het Lycée Louis-le-Grand te Parijs. Onder invloed van het werk van Walter Scott wijdde hij verschillende romans aan het middeleeuwse verleden van Vlaanderen. Zijn studie over de Franken – Histoire des Francs (1835) – blonk echter uit door wetenschappelijke scherpzinnigheid. In 1823 werd hij benoemd tot docent aan het Athenaeum van Brussel; in 1835 totj hoogleraar oude geschiedenis en Franse letterkunde te Gent. Daarna doceerde hij – eveneens in Gent – vaderlandse en moderne geschiedenis aan de opleidingsschool voor  ingenieurs. Als docent  was hij voortreffelijk en levendig en stimuleerde hij de zelfwerkzaamheid van zijn studenten, maar in zijn gepubliceerde werken evenaarde hij de schittering van zijn mondelinge voordracht niet. Zijn vaderlandse geschiedenis – Histoire de la Belgique (1839) – werd weldra klassiek en vond zowel in vertaling als in (verkorte) bewerking zijn weg  naar het brede publiek. Met zijn werken over de culturele geschiedenis van zijn vaderland was hij een van de pioniers op dit terrein.

Historische werken

( in bewerking )

1.1. Niet in GGC.

1.2. Histoire de la Belgique / par H.G. Moke. – 2ième éd., revue, corrigée et considérablement augmentée, et enrichie de huit cartes et de plusieurs tableaux généalogiques. – Gand : Bivort-Crowie, 1843. – ii, 470 p. : ill. ; 23 cm.
Plaatsingscode UB Leiden: 8783 B 28

1.3. Niet in GGC.

1.4. Histoire de la Belgique / par H.G. Moke. – 4e éd., rev., corr. et augm. – Gand : Bivort-Crowie, [ca.1860]. – 509 p. : ill. ; 25 cm

1.5. Niet in GGC.

1.6. Niet in GGC.

1.7. Histoire de la Belgique / par H.G. Moke. – 7e éd. / continuée pour la période contemporaine par Eugéne Hubert. – Bruxelles : Office de Publicité, 1881. – … p. ; 25 cm

Abrégé de l’histoire de la Belgique / par H.G. Moke. – 3e éd., rev. et corr. – Gand : Bivort-Crowie, [ca.1850]. – 196 p. ; 19 cm

La Belgique monumentale, artistique et pittoresque / par H.G. Moke, Victor Joly, Eugène Gens ; ouvrage suivi d’un tableau sur l’état actuel des arts, des sciences et de la littérature en Belgique par A. Baron. – Bruxelles : Librairie Nationale, Jamar et Hen, 1844. – 2 dl. : ill. ; 26 cm
Panthéon National.

La Belgique monumentale, historique et pittoresque / par MM. H.G. Moke … [et al.] ; ouvrage suivi d’un coup d’oeil sur l’état actuel des arts, des sciences et de la littérature en Belgique, par A. Baron. – Bruxelles : A. Jamar et Ch. Hen, 1844. – 2 dl. : ill. ; 27 cm. – (Panthéon national ; [5-6])
Plaatsingscode UB Leiden: 997 A 10-11

La Belgique monumentale, historique et pittoresque / par MM. H.G. Moke … [et al.] ; ouvrage suivi d’un coup d’oeil sur l’état actuel des arts, des sciences et de la littérature en Belgique, par A. Baron. – Bruxelles [etc.] : Meline, Cans, 1851-[1851]. – 2 dl. : ill. ; 26 cm
Aan kop van titelpagina van T. 1: Panthéon national.

La Belgique monumentale, historique et pittoresque / par H.G. Moke, Victor Joly, Eugène Gens ; ouvrage suivi d’un coup d’oeil sur l’état actuel des arts, des sciences et de la littérature en Belgique par A. Baron. – Bruxelles ; Meline, Cans, 1853-…. – .. dl. : ill. ; 27 cm
Pantheon national.

Moeurs, usages, fètes et solennités des Belges / par Moke. – Bruxelles : à Jamar, [1846]. – 2 dl. : ill. ; 19 cm. – (Bibliothèque nationale. Série historique ; 7, 8)

Les splendeurs de l’art en Belgique / texte par H.G. Moke, Ed. Fetis et A. van Hasselt ; illustrations par Hendrickx et Stroobant. – Bruxelles : Cercle Central de la Librairie Belge, [1848]. – 413 p, [56] bl. pl. : ill. ; 25 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 2919 A 3

Literatuur

Biographie Nationale X (Bruxelles, 1899) k. 32-36 (Paul Bergmans); Le nouveau Dictionnaire des Belges (Bruxelles, 1992) 521

Anton van der Lem, `Het nationale epos. Geschiedenis in één greep’, in: De palimpsest : Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 / onder red. van Jo Tollebeek, Tom Verschaffel, Leonard H.M. Wessels. – (2 dln., Hilversum : Verloren, 2002) I, 177-196

Jean-Jacques Hoebanx, `L’histoire de Belgique dans quelques manuels scolaires’, in: Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique / numéro comp. par Hervé Hasquin. – Bruxelles : Université de Bruxelles, 1981. – 234 p. ; 24 cm. – (Revue de l’Université de Bruxelles, ISSN 0378-4606 ; 1981:1-2) 61-80, noot 19