Culemborg / Kuilenburg


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 414.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 10, 148 (Cuylenborg).

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 309 (A.W.K. Voet van Oudheusden).

Literatuur

Secundaire bronnen

‘t Hof te Kuilenburg (Kasteel Culemborg nader bekeken) (Culemborg 1995).

Beltjes, P.J.W., ‘Een merkwaardig wapen op een portretpenning van de jonggraaf Floris II van Culemborg uit 1590’, Gelderse Leeuw (1992), 36-43.

Dresselhuys, A.W., Proeve ener bibliografie betreffende de historie van Culemborg en zijn heren en graven, 1281-1799 (‘s-Gravenhage 1965).

Gijswijt Hofstra. M, Wijkplaatsen voor vervolgden: asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw (Dieren 1984).

Herwijnen, G., Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland (Leiden 1978).

Hoop Scheffer, J.G. de, ‘De studie der vaderlandsche kerkhistorie’, De Gids (1865).

Hoop Scheffer, J.G. de, Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531 (Amsterdam 1873).

Jacobs, E.D., e.a. Biografisch woordenboek Gelderland, bekende en onbekende mannen uit de Gelderse geschiedenis (Hilversum 2009).

Jong, J.D. de, ‘Culemborg onder Spaanse bezetting 1567-1577’, Bijdragen en mededelingen der Vereniging ‘Gelre’ LVII (1958).

Jong, J.D. de, Elisabeth van Culemborg 1475-1555. levensschets (Culemborg 1955).

Jong, O.J. de, De Reformatie in Culemborg (Assen 1957).

Kosterus, G.M, Verboden en getolereerd: een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek (Amsterdam 2001).

Vis, G.N.M. en J.J. Woltjer, ‘Predikanten in Holland in 1566’, Nederlandse archief voor kerkgeschiedenis 80 (2000) 20-45.

Schilfgaarde, A.P. van, Het archief der heeren en graven van Culemborg (‘s-Gravenhage 1949).

Schotel, G.D.J., Floris I. en II. van Pallant, graven van Culemborg (Arnhem 1846).

Ven, A.J. van de, Het oud-archief van de gemeente Culemborg (Utrecht 1938).

Primaire bronnen

Nieuwe tijdinghe van die van Culenborch. Item die supplicatie van die adelen Raet, ende vander borgheren van Culenborch. – [S.l.] : [s.n.], 1566. – in-8. Dit is een verzoek van de katholieken van Culemborg om de protestantse preken aldaar te verbieden en de plakkaten te handhaven. In Nederland alleen in de UB Amsterdam (sign. OK 62-6082 (7))

Braght, T.J.V, Het bloedig Toneel of Martelaers Spiegel der Doopsgesinde of Weereloose Christenen (Amsterdam 1685).

Voet van Oudheusden, A.W.K., Historische beschryvinge van Culemborg ; behelzende een Naemlyst … / alles by een gebragt uit bekende en beroemde historie-schryvers, oude handschriften, brieven en egte stukken (Zutphen 1978).

Voet van Oudheusden, A.W.K., Vonk van Lynden, J.H., Historische beschryvinge van Culemborg : behelzende een Naemlyst der Heeren van Bosichem, benevens der Heeren en Graeven van Culemborg … alles by een gebragt (Utrecht 1753).

Heymans, H. Stad en landrecht mitsgaders ordonnantien en reglementen des graafschaps Cuylenborg (Nijmegen 1746).

Voet van Oudheusen, A.W.K., ‘De ‘sprekende’ monnik uit Culemborg’, Culemborgse Voetnoeten 37 (2008).