Brederode, Walraven III van

Edelman en diplomaat, onderhandelaar in de besprekingen rond het Twaalfjarig Bestand

Biografie

Walraven van Brederode was een zoon van Reinoud IV van Brederode en Maria van Doorn. Leicester benoemde hem als hoge edelman in de Raad van State, maar hierin verzette Brederode zich regelmatig tegen de plannen van de Engelse graaf. Brederode was met Jacob Valke het hoofd van de Nederlandse delegatie die in 1594 de doop bijwoonde bij de toenmalige koning van Schotland, James VI. Na diens troonsbestijging als koning van Engeland maakte Brederode opnieuw deel uit van een belangrijke Nederlandse delegatie. In 1609 behoorde hij tot de onderhandelaars die tot de afsluiting van het Twaalfjarig Bestand kwamen. Weer een jaar later nam hij deel aan een Nederlandse delegatie naar Frankrijk.

Anton van der Lem

Bronnen

Den Haag, KB : KA 123
“Rapport ofte verhael van tgene dat inde legatie aanden […] coninck [van Frankrijk, Hendrik IV] byden […] heere Walraven heere tot Brederode […] etc. ende heeren Cornelis vander Mijle […], Jacques van Malderee […] is geproponeert, gehandelt ende tot afscheyt gegeven, anno 1610, 20 May”. – [S.l.], 1610 of later. – Papier, 19 fol. ; in-2. Herkomstgeschiedenis: P. Bondam (auctie B. Wild en J. Altheer te Utrecht, 1 okt. e.v. 1800, cat. p. 218 nr. 118). G. en J. Meerman (auctie S. en J. Luchtmans te Den Haag, 8 juni e.v. 1824, cat. dl. #, p. # nr. 979 in #.)

Den Haag, KB : KA 123
Verslag van een gezantschap naar [het hof van Hendrik IV,] koning van Frankrijk (1589-1610) ; 8 apr.- 16 mei 1610 / door Walraven van Brederode (1547-1614), Cornelis van der Myle (1579-1642) en Jacques van Malderee. – Den Haag, 20 mei 1610. – Papier, 19 fol. ; ca. 325×215 mm. – Papieren omslag met rug van perkament. Contemporaine kopie. – Datering band: 1610.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, 3 (Haarlem, 1855) 1262-1263

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Een christelijcke predicatie … op de begraeffenisse van … heer Walraven, heer tot Brederode … gedaen tot Vyanen, den 19. Januarij. Anno 1615. – Utrecht : Abraham van Herwijck, 1615. – 4-o