Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube

Latijn. Betekenis: Anderen voeren oorlog, jij, gelukkig Oostenrijk, moet trouwen! Dit devies stelt dat de Habsburgers hun bezittingen eerder via huwelijken dan door middel van oorlog wisten uit te breiden. Hoewel door moderne auteurs vaak al gebruikt in context van de vijftiende en zestiende eeuw, blijkt het pas na 1600 te zijn ontstaan. De vroegste gedrukte vermelding van het devies duikt rond 1650 op.

Erik Swart

Elisabeth Klecker, ‘Bella gerant alii: tu, felix Austria, nube! Eine Spurensuche’, Österreich in Geschichte und Literatur 41 (1997) 30-44.​