Tisnacq jr., Charles de

Brussel, ca. 1550 – Spanje, 14 februari 1597

Biografie

Charles de Tisnacq of Karel van Tissenaecken werd omstreeks 1550 in Brussel geboren als eerste zoon van Catharina Boisot en de jurist Charles de Tisnacq sr ., die verschillende belangrijke functies aan het Brusselse en Spaanse hof bekleedde. Toen zijn vader in 1559 tot zegelbewaarder naast Filips II werd aangesteld, reisde de kleine Karel met zijn familie naar Spanje. Via de connecties van zijn vader werd hij in 1567 edelman van de Casa de Borgoña en lid van de koninklijke wacht van Filips II. In 1570 keerde de familie naar de Nederlanden terug voor de benoeming van vader Tisnacq tot voorzitter van de Geheime Raad. Karel van Tissenaecken junior kreeg de functie van luitenant aan het feodaal hof van Brabant en diende Alva onder meer in het beleg van Bergen en Haarlem. Hij had toen goede contacten met de landvoogd en diens secretaris Juan de Albornoz en vroeg herhaaldelijk om hun tussenkomst. Na de dood van zijn vader in 1573, vertrok Tisnacq opnieuw naar het Spaanse hof en nam er zijn functie als lid van de koninklijke wacht terug op.
Tisnacq werd in 1578 kapitein ad interim van de koninklijke wacht. Volgens Spaanse historici kwam zijn benoeming voort uit de goede relaties die zijn vader onderhouden had met de Ebolistas en hun opvolgers – de zogenaamde papistas – die toen de benoemingen aan het hof domineerden. Toch moet zijn benoeming ook weinig problemen gesteld hebben voor de hoffactie van Alva, die het reeds in de Nederlanden voor Tisnacq had opgenomen. Maar Tisnacq oefende de functie van kapitein op een nogal autoritaire wijze uit en verloor veel krediet bij de schutters. Om de eenheid binnen de wacht te bewaren, werd Filips van Cro, graaf van Solre in 1588 tot kapitein benoemd. Tisnacq bleef aanzien genieten; daarvan getuigt zijn benoeming tot ridder in de militaire orde van Calatrava in 1590.
Toen hij in 1592 naar de Nederlanden terugkeerde, kreeg hij de opdracht met de rebellen over vrede te onderhandelen. Hij had contacten met loyalen in Zeeland en Holland. Hij belegde ook een vredesconferentie met Christoffel dAssonleville en Jan Vanderburch in mei 1593. Eind 1596 zond landvoogd Albrecht van Oostenrijk hem naar het Spaanse hof om de koning over de toestand in de Nederlanden in te lichten. Door slechte weersomstandigheden kon hij pas begin februari 1597 vanuit Calais afzeilen. Hij stierf echter kort na zijn aankomst zonder zijn missie te kunnen voltooien.

Violet Soen

Archiefmateriaal

Algemeen Rijksarchief in Brussel, Papieren van Staat en Audiëntie nr. 183

Archivo de la Casa de Alba (Madrid), Caja 52 nr. 87-90,

Archivo Histórico Nacional (Madrid), Estado lib. 251 fol. 192-194

Archivo Histórico Nacional (Madrid), Órdenes Militares (Calatrava), exp. 2579.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Diccionario Biográfico Español (ter perse): Carlos de Tisnacq (J.E. Hortal Muñoz)

Nationaal Biografisch Woordenboek 18 (Brussel, 2007) 839-842 (Violet Soen)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

J. E. Hortal Muñoz, “Las guardas palatino-personales de Felipe II”, in: J. Martínez Millán en S. Fernández Conti (ed.), La monarquía de Felipe II: la Casa del rey, Madrid, 2005, I, 464-469.