Rechtspraak in Holland en Zeeland

Op het platteland namen schout en schepenen van de kleine districten in eerste aanleg kennis van de burgerlijke zaken. Van hun uitspraak stond beroep open op de baljuw en zijn mannen; deze spraken tevens in eerste aanleg recht in lijfstraffelijke zaken. In de steden was zowel in criminele als in civiele zaken de eerste aanleg bij schout en schepenen. Van de vonnissen door deze rechtbanken in burgerlijke zaken gewezen, nam weer in hoger beroep het Hof kennis, dat, wat Zeeland betreft, de Hoge Vierschaar van beooster en bewester Schelde verving, met uitzondering van de criminele zaken, en dat bovendien in sommige zaken bij eerste aanleg uitsluitend of concurrerende met andere rechtbanken uitspraak deed.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 124-127.