​Manuel Sueyro

Koopman, auteur en informant in Spaanse dienst

Antwerpen, 1587 – Brussel, 1629

Biografie

Manuel Sueyro was een telg uit een Antwerps handelsgeslacht van oorspronkelijk Portugese conversos . Tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw gebruikten de Sueyro’s hun handelsnetwerk om informatie in te winnen over de militaire, economische en politieke omstandigheden van de vijanden van de Spaanse koningen, met name de Republiek. Onder de contacten oftewel amigos van Manuel Sueyro bevonden zich leden van de Raad van Holland en vertrouwelingen van zowel Maurits van Nassau als Johan van Oldenbarnevelt. Tijdens de Bestandstwisten zonden zij Manuel Sueyro informatie over de ontwikkelingen, die hij vertaalde naar het Spaans en (gecodeerd) doorstuurde naar Madrid. Vooral voor de periode 1617-1619 is deze correspondentie goed gedocumenteerd. De informanten van Sueyro stonden ook in contact met Jan Francken, de secretaris van Oldenbarnevelt. Sueyro verwierf zich de heerlijkheid Voorde en voerde onder andere als titel kamerheer van de koning van Spanje.​

Manuel Sueyro was de auteur van Descripción breve del Pais Baxo (Antwerpen 1622) en het tweedelige Anales de Flandes (Antwerpen 1624), een rijk geïllustreerde geschiedenis van de Nederlanden tussen 407 en 1477. Ook vertaalde hij Romeinse geschiedenissen naar het Spaans (Tacitus, Las obras de C. Cornelio Tacito, traducidas de Latin en Castellano por Emanuel Sueyro, natural de la ciudad de Anvers , vert. Manuel Sueyro (Antwerpen 1613) en Sallustius, Obras de Caio Crispo Salustio , vert. Manuel Sueyro, (Antwerpen 1615)), evenals een werk over het beleg van Breda, geschreven in het Latijn door de jezuïet Herman Hugo: Sitio de Breda rendida a las armas del Rey don Phelipe IV. a la virtud de la infante Doña Isabel, vert. Manuel Sueyro (Antwerpen 1627).

Lisa Kattenberg

27 juli 2020

Werken

Descripción breve del Pais Baxo / Emanuel Sueyro. – Amberes, : G. Wolsschatio, 1622. – in-8. Ook beschikbaar in microvorm.
Plaatsingscode KB Den Haag: 664 P 2

Heruitgegeven achter: Los dichos y hechos del rey Phelipe II : llamado con justa razon, el Prudente / por el licenciado Baltasar Porreño. – En Brusselas : por Francisco Foppens, …, 1666. – 352, 82 p. ; in-12. “Emanuel Suyero” op apart titelblad moet zijn: “Emanuel Sueyro”. – Bevat ook: Breve descripcion del Pays Baxo / por Emanuel Suyero. – nueva edicion.
Plaatsingscode UB Leiden: 1191 H 33

Anales de Flandes / Emanuel Sueyro. – Anvers : Pedro y Juan Beleros, 1624. – 2 dl. : ill. ; fol. [Hasta el a. 1477].
Plaatsingscode UB Leiden: 416 B 13

Vertaling

Sitio de Breda rendida a las armas del Rey don Phelipe IV. a la virtvd de la infante Doña Isabel, al valor del Marqves Ambr. Spinola / compusole el Padre Herman Hvgo … ; traduxole Emanvel Sveyro …. – Antverpi, : Ex Officina Plantiniana, 1627. – [8], 133 p., [18] bl. pl. : ill. ; in-2. Vert van: Obsidio Bredana. 1626.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII, 2 (Haarlem, 1874) 1073 (absusievelijk: Sueyo)

Biographie Nationale de Belgique 24 (Bruxelles, 1926-1929) 253 (V. Fris)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Echevarría Bacigalupe, Miguel Angel, La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643 (Bilbao, 1984)

Het verraad van de pistoletten? / J.J. Poelhekke. – Amsterdam [etc.] : Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1975. – 77 p. ; 26 cm. – (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, ISSN 0065-5511 ; n.r., dl. 88 (1975)). Tekst in het Nederlands en Spaans. – Bevat de tekst in het Spaans van “avisos”, die de Spaanse geheimagent Manuel Sueyro naar Madrid verstuurde. (p.[35]-77). – Met lit.opg. ISBN 0-7204-8283-6

Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers / door S. de Wind …. – Te Middelburg : bij de gebroeders Abrahams, 1835. – XXIX, 608, 31 p. ; 22 cm
Niet verder verschenen. – Met “aanhangsel”: Naamlijst der Nederlandsche geschiedschrijvers, sedert 1648 tot 1815. (31 p.), pp. 366-367