Torre, Jacques / Jacob de la

Secretaris in de Geheime Raad, secretaris van de Raad van Beroerten

Brugge, 1512 Brugge, 1 februari 1581

Biografie

Jacques of Jacob de la Torre werd in 1512 geboren als zoon van Frans de la Torre, consul van de Spaanse natie te Brugge, afkomstig van een voorname familie uit Burgos. Hij was eerst in dienst, gedurende een zevental jaar, bij de bekende Jean Carondelet, aartsbisschop van Palermo, voorzitter in de Raad van State en hoofd-voorzitter in de Geheime Raad. Dankzij deze steun kon De la Torre een carrière in de centrale administratie opbouwen. Op 28 juni 1544 werd hij aangesteld tot secretaris bij de Geheime Raad, in welke functie hij door Filips II werd gecontinueerd. Van 1557 tot 1581 was hij bovendien schepen van het Brugse Vrije.
In januari 1567 trok De la Torre met burgemeester Quaderebbe van Leuven op last van Margaretha van Parma naar Hendrik van Brederode in Vianen, om deze te onderhouden over diens troepenwervingen en hem te bewegen de eed van trouw aan de koning te hernieuwen. Een tweede zending naar Brederode, toen deze zich in Amsterdam bevond, lief bijna fataal voor De la Torre af: medestanders van Brederode als Sjoerd Beyma en Herman Galama sloten hem op in zijn kamer, namen hem zijn papieren en geld af, en bedreigden hem met de dood. Toen hij de kans kreeg, maakte hij zich heimelijk uit de voeten. Door de hertog van Alva werd De la Torre ingezet als secretaris bij de Raad van Beroerten. Zijn naam komt voor op de lijst van vacatiegelden van 11 september 1567 tot 31 december 1568. Hij waagde het de hertog van Alva te bekritiseren omdat deze de tiende en twintigste penning wilde heffen zonder toestemming van de paus. Dit leverde hem huisarrest op en een jaar ontzetting uit zijn functie.
In 1574-1575 behoorde De la Torre tot de Brusselse delegatie op de Bredase vredehandel, gedurende welke er eenmaal sprake was van zijn breedsprakigheid (Correspondance Philippe II, dl. III, 757). Vanaf het begin was afgesproken dat de besprekingen in het Nederlands zouden plaatsvinden, waar De la Torre kennelijk ook geschikt voor was. Anderzijds zou in het kader van de besprekingen Mondragon , die als gijzelaar moest dienen, zich hebben laten gaan tegen De la Torre, hem bij de neus en oren getrokken en geslagen hebben. Het commentaar van Morillon luidde: als men al zo doet tegen onze eigen mensen, hoe doet men dan niet tegen de anderen? (Correspondance Granvelle, V, 329). Het bezorgde Mondragon een slechte pers. De la Torre is in de uitoefening van zijn functie gestorven.

Michel Baelde / Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVIII (Haarlem, 1874) 194

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Michel Baelde, De collaterale raden onder Karel V en Filips II (Brussel, 1965), 114, 152, 225, 255, 318-319. Hier geen melding van zijn werkzaamheden voor de Raad van Beroerten.

Le conseil des troubles / par Alphonse L. E. Verheyden. – Flavion-Florennes : Ed. Le Phare [etc.], 1981. – 356 p. : ill. ; 20 cm. – (Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge ; t. 11) Lit.opg. – Indices, p. 30, 31, 34, 49, 54, 59, 92, 93, 96, 172

Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur sur les archives de la Chambre des Comptes de Flandre, à Lille, et sur les travaux à y exécuter dans l’intérêt de l’histoire de la Belgique / par Louis Prosper Gachard. – Bruxelles, 1836. – in-8 , p. 384

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 500, 508-509; III, 590, 622, 628, 629, 631, 640, 641, 646, 676, 699, 701, 705-707, 712, 715, 716, 718, 720, 723, 726, 733, 751, 752, 755, 757, 774, 775, 777, 779, 792, 793, 795; IV, 503, 752; V, 332.

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) I, 11; II, 236, 261, 299, 320, 321, 326, 432, 648, 655; III, 5, 98; IV, 4, 5; V, 329, 332, 348, 353; VII, 458, 464 (De la Torre wordt hier door zijn schoonzoon in een brief uit 1579 67 jaar oud genoemd; op basis daarvan mogen we 1512 als zijn geboortejaar beschouwen);

Louis Prosper Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, II, 422 vlg.

Bruges et le Franc ou Leur magistrature et leur noblesse, avec des données historiques et généalogiques sur chaque famille / par J. Gailliard. – Bruges : Gailliard, 1857-1864. – 6 dl. : ill. ; 26 cm. Index. II, 31.

Pro memorie: Gachard, Négociations de Breda