Del Rio, Louis (Luís)

Brugge, 1517 – Bouge (Namen), 31 juli 1578

Rechtsgeleerde, lid van de Raad van Beroerten.

Louis Del Rio werd te Brugge geboren uit een Spaanse vader, Francisco Del Rio uit Segovia, en een Vlaamse moeder, Madeleine de la Torre, zuster van Jakob della Torre , later een van de secretarissen van de Raad van Beroerten. Voor familiezaken in Spanje maakte hij kennis met Tisnacq en Courteville , die hem aan Filips II voorstelden. Deze nam Del Rio in dienst om zijn talenten als jurist. In het gevolg van Alva vertrok hij in 1567 naar de Nederlanden, waar Alva hem benoemde in de Raad van Beroerten. Hierin was hij de volgzame medewerker van Juan de Vargas in de afhandeling van de processen van Egmont en Antoon van Stralen , burgemeester van Antwerpen. In oktober 1572 mocht hij orde op zaken stellen in het geplunderde Mechelen . Del Rio werd in 1573 raadsheer in de Geheime Raad. Op 30 december 1573 schreef de landvoogd Requesens over hem in verband met een voorstel tot afschaffing van de Raad van Beroerten: ‘quoique bon homme et très entendu aux affaires de ce pays, est si facile qu’il n’ose avoir autre avis que celui des gouvernants’ (hoewel een brave man en zeer vertrouwd met de zaken van dit land, is hij zo lijdzaam dat hij geen andere mening durft te hebben dan die van zijn superieuren). In 1576 werd hij benoemd tot lid van de Raad van State en op 4 september van dat jaar werd hij met de hele Raad van State – op Roda na – te Brussel gevangen genomen. In gezelschap van d’Assonleville werd hij gedurende maanden in Vilvoorde opgesloten. Tijdelijk overgebracht naar Zeeland, waar Willem van Oranje zetelde, werd hij door deze ongemoeid gelaten en naar Vilvoorde teruggezonden. Na zijn vrijlating als gevolg van de Pacificatie van Gent nam hij opnieuw zitting in de Raad van State. Na het conflict tussen de nieuwe landvoogd Don Juan van Oostenrijk en de Staten-Generaal, volgde hij Don Juan naar Namen. Del Rio stierf te Bouge op 30 juli 1578 aan de gevolgen van een hevige koorts en werd aldaar begraven.

Michel Baelde / Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique V (Bruxelles, 1876) 472-476 (Alphonse Le Roy)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale 7 (Bruxelles, 2003) 113-117 (Julie Versele)

Baelde, Collaterale raden , 255-256

Louis del Río (1537-1578) : reflets d’une période troublée / Julie Versele. – Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles, cop. 2004. – 145 p. ; 24 cm. – (Faculté de Philosophie et Lettres ; 111. Histoire). Lit. opg.: p. [123]-135. – Met index.. ISBN 2-8004-1334-4
Plaatsingscode UB Leiden: 1756 B 20