Vasto, Alfonso Felice de Avalos,

vijfde markies van Pescara, markies van

Generaal in het leger van Filips II in de Nederlanden

?, 1563 Milaan, 1593

Biografie

De markies del Vasto (ook geschreven: G(u)asto) behoorde tot het Spaanse geslacht der Avalos, die in het koninkrijk Napels gevestigd waren. Hij was een zoon van Ferrante de Avalos, kleinzoon van Alfonso de Avalos, die door Titiaan is geportretteerd. Hij diende onder Farnese in het koninklijk leger in de Nederlanden als bevelhebber van de lichte ruiterij (cavalerie). Tevens was hij krijgsraad van Alexander Farnese. Hij nam deel aan de belegering van Antwerpen in 1585 en was in het gezelschap van Farnese tijdens de aanslag op de schipbrug over de Schelde. Beiden sloegen door de luchtdruk tegen de grond, maar herstelden zich weer. In 1586 werd Vasto benoemd tot generaal van de lichte cavalerie, als opvolger van Robert de Mélun, markgraaf van Roubaix en Richebourg. Na zijn deelname aan de belegering en verovering van Neuss in hetzelfde jaar benoemde Filips II hem tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. In de Slag bij Warnsveld ter verdediging van Zutphen, oktober 1586, was hij een van de aanvoerders tegen de rebellen, die door de Engelsen werden ondersteund. In 1590 keerde hij naar Italië terug, waar hij in 1593 generaal werd van de ruiterij in Milaan.

Anton van der Lem

Literatuur

Vasto had een halfbroer, een natuurlijke zoon van zijn vader, die ook Alfonso heette, en eveneens in de Nederlanden vocht. Deze halfbroer komt voor op de website over de <