Gennep

Vestingstadje aan de Maas, ca. 20 km ten zuiden van Nijmegen, in juni en juli 1641 belegerd en ingenomen door Frederik Hendrik. Op 26 juli begonnen de onderhandelingen over de overgave tussen de stadhouder en de Ierse commandant die voor de Spanjaarden de stad verdedigde, Sir Thomas Preston. Op 29 juli 1641 kreeg de bezetting vrije aftocht. Dit moment is getekend door Jan Martensz. de Jongere. Tekening in particulier bezit.

Anton van der Lem

Afbeelding en literatuur

Vesting ‘t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd : meer dan 1000 jaar historie van de Gennepse regio in het centrum van internationale machthebbers : met notities over de heren van Gennep, de stad Gennep en het stedelijk kasteel Lonesteyn / [tekst] Rien van den Brand ; [ill. en onderteksten] Theo Manders [met medew. van Rien van den Brand ; Zusammenfassung Stefan Frankewitz]. – Haps : [s.n.] ; Venray [etc.] : Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied/Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers, 2002. – 594 p. : ill., foto’s. ; 25 cm. – (Publicaties / Stichting Historie Peel Maas Niersgebied/Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers ; 16)
Met een verklarende woordenlijst, index en een samenvatting in het Duits. ISBN 90-807292-1-3

Travels through town and country : Dutch and Flemish landscape drawings 1550-1830 / Hans Verbeek ; with contributions by Robert-Jan te Rijdt ; [transl. from the Dutch by: Kist & Kilian ; photogr.: Bob Goedewaagen]. – [Willemstad] : BCD Holdings, cop. 2000. – 219 p. : ill. ; 31 cm. Catalogus van de tentoonstelling “Travels through town and country : Dutch and Flemish landscape drawings 1550-1830”, gehouden van 7 oktober-3 december 2000 t.g.v. het 25e jubileum van de BCD Holdings. – Met index, lit. opg. ISBN 90-9014088-3 geb.

Kaarten

Belegeeringhe vant t’huys te Gennip geschiet anno 1641. – Schaal [ca. 1:15.000] ; . – [Utrecht : Wed. van Snellaert ende Gerrit Nieuwenhuisen], [1652]. – 1 krt. : kopergrav. ; 26 x 36 cm. Ook in: I. Commelin, Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien. – Utrecht : Wed. van Snellaert ende Gerrit Nieuwenhuisen, 1652. – Rechts boven: Twede Deel Fol. 103. – Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, no. 1841b.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 50 N 24; COLLBN Port 50 N 25

T’Genneper-Huys belegert door Syn Hoochheyt Frederick Hendrick prince van Orangien. Grave van Naßou etc. in den iare 1641 = La Maison de Gennep assiegeé par Son Alt. Frederic Henri prince de’Orange conte de Naßou l’an 1641. – t’Amsterdam, : gedruckt by Claes Jansz Visscher, 1641. – 1 krt met daarin een kleine krt. : kopergravure. ; 41 x 53 cm
Opschrift van de grote kaart met daaronder de Nederlandse en Franse tekt elk in 2 kolommen beginnende met: Korte verklaringe, mitsgaders de afbeeldinge van ‘t leger van Sijn Hoogheyt den prince van Orangien voor ‘t Genneper Huys, en: Declaration touchant le plan ÿ& assiete du camp de Son Altesse, le prince d’Orange, devant Gennep. – Schaal van 300 Rynlandsche roeden, en: Duytse mijlen van 15 in een graedt. – Knuttel 4779c.
Plaatsingscode KB Den Haag: Pamflet 4779c

…Arcis Gennippensis oppugnatae atque expugnatae tabulam / humillimé offert dedicatque Nicolaus Ioannis Visscher : Sr. Renaudus delineavit A º 1641. – Schaal [ca. 1:17.000] ; . – [Amsterdam] : Nicolaus Joannes Visscher, 1641. – 1 krt. : kopergrav. ; 40 x 51,5 cm. Ook in: Belgium sive Germania Inferior / per N.I. Piscatorem. – [1645]. – Titel ontleend aan de opdracht: Nobilissimis ac praepotentibus Foederatarum Belgij provinciarum ordinibus generalibus, nec non … clarissimo Henrico Frederico, principi Arausiorum … hanc arcis Gennippensis oppugnatae atque expugnatae tabulam humillimé offert dedicatque Nicolaus Ioannis Visscher. – Met schaalstok. – Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, no. 620; Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 161 (Vis 3 (24)), p. 177 [29].
Plaatsingscode UB Amsterdam: OTM: HB-Kaartenzaal 107.16.47

Belegeringhe van het slot Gennep door Syne Hoocheyt den prince van Oraigien. / Gedruckt in ‘s-Gravenhage, ten huyse van Hendricus Hondius 1641. – Schaal [ca. 1:15.000] ; . – ‘s-Gravenhage: Hendricus Hondius, 1641. – 1 kaart. : kopergravure. ; 30 x 35 cm. Niet in Muller. – Legenda.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 011-14-028

Caerte ofte perfecte afbeeldinghe hoe Syn Hoocheit den Prince van Oranien etc: met sijn bijhebbend: voet=volck den […] septemb: 1642 bij Gennep is gequarteert gewest / Pet. Scato fec:. – Schaal [ca. 1:8.500] ; . – [ca. 1643]. – 1 kaart. : manuscript, gekleurd. ; 27,5 x 41 cm. Genummerd l.o.: 26. – Schaalstok van 150 Rhynlantsche Roeden [= 6,4 cm]. – Westnoordwesten boven. – Legenda: Declaratie.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 010-02-090